تبعید سه زندانی به زندان رجایی شهر

سعید مدنی، فرشید یدالهی و رضا انتصاری از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ صبح روز یک‌شنبه به زندان رجایی شهر تبعید شدند.

صبح روز یکشنبه در اقدامی فریبکارانه از سوی مقامات زندان اوین سعید مدنی فعال ملی مذهبی، فرشید یدالهی و رضا انتصاری از دراویش گنابادی به بهانه گفت‌وگو به اجرای احکام زندان منتقل و بدون اطلاع قبلی و به شکل غیر قانونی به زندان رجایی شهر در استان البرز تبعید شدند.

به گزارش کلمه، این اقدام در رابطه با دور جدید سرکوب زندانیان سیاسی که از چندی پیش از سوی دادستانی تهران و مقامات زندان اوین آغاز شده است، ارزیابی می شود.

دستور این تبعید غیرقانونی را «نصیرپور» قاضی اجرای احکام دادسرای اوین صادر کرده و«جواد مومنی» معاون اجرایی زندان اوین که پیش از این بارها سعید مدنی و دراویش زندانی را به برخورد شدید تهدید کرده بود، اجرایی کرده است.

سعید مدنی ابتدای سال جاری به عنوان رابط زندانیان سیاسی پرده از تخلفات مالی پیمانکار فروشگاه زندان برداشت که جواد مومنی نیز از متهمان آن پرونده بوده است. این زندانی سیاسی در همان ایام با دستور مومنی یک دوره انفرادی را نیز تجربه کرده بود.

جواد مومنی هم‌چنین یکی از عوامل ایجاد مانع بر سر درمان دراویش زندانی بوده است. به شکلی که پس از امتناع آن‌ها از شرکت در دادگاه تنها چندی پیش مومنی به نمایندگی از قاضی صلواتی در زندان احکام دراویش را به رویت آنها رساند.

گفتنی است خانواده فرشید یدالهی در شیراز و خانواده رضا انتصاری و سعید مدنی به ترتیب در کیش و تهران ساکن هستند.