فریاد خشم گوهرعشقی پس از دستگیری نرگس محمدی

گوهرعشقی که در منزل خانم محمدی حضور داشت، از حضور نیروهای امنیتی در منزل نرگس محمدی دچار حمله عصبی شد.

صبح امروز نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در منزل خود توسط نیروهای پرشمار امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

به گزارش«سحام»، گوهرعشقی مادر ستار بهشتی که در منزل خانم محمدی حضور داشت، از حضور نیروهای امنیتی در منزل نرگس محمدی دچار حمله عصبی شد.

خانم عشقی به ماموران عنوان کرد که اگر نرگس را به همراه خود ببرید، من نیز با نرگس خواهم آمد و او را تنها نخواهم گذاشت. ماموران برای جلب رضایت وی با این درخواست به صورت ظاهری موافقت کردند. سپس بر دستان خانم محمدی دستبند زده و وی را به سمت خودرو هدایت کردند.

دراین هنگام ناگهان خودروی حامل نرگس محمدی با سرعت زیاد از محل دور شد و مادر ستار بهشتی در خیابان خشمگین و عصبانی شد.

عکس‌های زیر فریادهای گوهرعشقی را نشان می‌دهد.
Gohar-Eshghi-saham-newsGohar-Eshghi-saham-newsGohar-Eshghi-saham-newsGohar-Eshghi-saham-newsGohar-Eshghi-saham-newsGohar-Eshghi-saham-newsGohar-Eshghi-saham-news