پدر زندانی‌ام؛ روزت مبارک

گروهی ازفعالان جنبش سبز، در روز پدر و درابتکاری نمادین، اقدام به طراحی پوسترهایی با مضمون «پدر زندانی» کرده‌اند.

روز پدر درحالی فرا ‌می رسد که زندانیان سیاسی و عقیدتی بی‌شماری در زندان‌ها هستند و از دیدار با خانواده خود محروم‌اند و فرزندان و همسران بی‌شماری، چشم انتظار اعطای مرخصی مقامات قضایی به پدران و همسران خویش هستند که این امیدها، با بی اعتنایی و ظلم آشکار خلاف دین و آئین و مذهب مسئولین در کشور ما درحال وقوع است. دیری نمی پاید که این کینه‌ها تبدیل به عقده‌ها می‌شود و درنهایت بنیان ظلم و ستم را ویران خواهد کرد. 

به گزارش«سحام»، به مناسبت روز پدر و برای گرامی‌داشت یاد و خاطره پدران زندانی، گروهی از فعالان جنبش سبز، درابتکاری اقدام به طراحی پوسترهایی با مضمون «پدر زندانی» کرده‌اند.
Rooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-newsRooze-pedar-saham-news