برافراشته شدن پرچم آمریکا در ورودی هتل همای شیراز

پرچم ایران، آمریکا و فرانسه، آلمان و انگلیس در ورودی حیاط هتل همای شیراز به اهتزار درآمد.

به گزارش«سحام»، یک کاربر فضای مجازی دراظهارنظری دراین رابطه نوشته است: «بالاخره یک پرچم آمریکا را به صورت رسمی افراشتیم و آن را نثار آتش و…نکردیم.»
Iran-Usa-Flag-saham-newsIran-usa-Flag-saham-newsIran-usa-Flag-saham-news