تجاوز به دو نوجوان ایرانی در جده، نشانه خدا بود!

حائری شیرازی دراین تحلیل موضوع تعرض به دو نوجوان ایرانی را به موضوع هسته ای مربوط و آن را نشانه ای از جانب خدا قلمداد کرده است.

Haeri-shirazi-saham-news

موضوع زشت تجاوز به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده با واکنش‌های بسیاری در افکارعمومی مواجه شد. این موج تنفر و انزجار نسبت به این اقدام به حدی افزایش یافت که سرانجام دولت سفر به عربستان برای انجام مناسک عمره مفرده را لغو کرد تا این‌که عربستان دو خاطی را به اشد مجازات محکوم نماید.

به گزارش«سحام» به نقل از تابناک موضوع تجاوز درجده بیشتر حول روابط دو جانبه ایران وعربستان تجزیه و تحلیل می شد. اما آیت الله حائری شیرازی عضو مجلس خبرگان تعبیر جدیدی از علت حادثه تعرض به دو نوجوان ایرانی در جده را بیان کرده است. وی دراین تحلیل موضوع تعرض به دو نوجوان ایرانی را به موضوع هسته ای مربوط و آن را نشانه ای از جانب خدا قلمداد کرده است.

آیت الله حائری شیرازی در برنامه تلویزیونی آفتاب شرقی درارتباط با این موضوع بیان داشت؛ اخیرا در بحث هسته ای می‌خواهند از مراکز نظامی کشور نظارت و بازرسی کنند و به حقوق ما تعدی کنند، هم‌زمان یک فاجعه ای تحت عنوان بازرسی برای دو نوجوان که زائر عمره هستند ایجاد می شود.

https://www.youtube.com/watch?v=nE94iJONEW0

وی با اشاره به آیه «يُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ»افزود: این را که تجاوز تحت عنوان بازرسی واقع می شود را تشخیص دادید؟ این‌که می‌خواهند بازرسی هسته ای کنند مراقب تجاوز طرف باشید. این موضوع یک هشدار است. بعد از آن حادثه تا این اندازه ناراحت می شوید که عمره را تعطیل می‌کنید تا این اتفاقات نیفتد. پس این طرف را چه می‌کنید آن تجاوز یکی به یکی است این که مستقیما تجاوز به نظام است تحت عنوان بازرسی؛ آن هم تحت عنوان بازرسی بود. چقدر خداوند دارد به ما راهنمایی می‌کند که غافل از عنوان بازرسی نشوید. در واقع می شود در لفافه بازرسی حرکات این‌طوری کرد.

حائری شیرازی با اشاره به دو مامور متجاوز سعودی خاطرنشان کرد: فکر می‌کنید دیوانه بوده این کار را کرده؟ نه! یا پول داده اند گفته اند این کار را بکن تا این‌ها قهر بکنند عمره را تعطیل کنند تا به این‌جا نیایند به دیگران چیز یاد بدهند و این‌جا مرکزی بشود برای استفاده آن‌ها و یا این‌که مدعیان حکومت می‌خواهند با هم تصفیه حساب کنند و آبروی این‌ها را ببرند تا گروه دیگری بیاید سر کار و پول می دهند این کار را بکنند تا این‌ها را ضایع کنند. از وقتی که ملک عبدالله رفته کشمکش درآن جا پیش آمده و دراین جاها از این اتفاقات نامعقول می افتد.