فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی، همزمان با موفقیت دولت در توافق هسته‌ای

هجوم دوباره تعداد زیادی از نیروهای گارد حفاظت اوین به بند ۳۵۰ در۱۶ فروردین و ضبط وسایل ضروری زندانیان این نگرانی را بیشتر کرده است.

Zendaniane-siasi-saham-news

از همین اولین روزهای سال ۹۴ فشارهای جدید روی زندانیان سیاسی شروع شده است. با توجه به خصومت آشکار مسئولان دستگاه قضایی با آقای روحانی و دولت وی و این‌که دراین مدت کمتر از دو سال هرگاه دولت موفقیتی به دست آورده فشارها بر زندانیان سیاسی بیشتر شده، اینک درپی موفقیت دولت در مذاکرات هسته ای و استقبال مردم از آن، خانواده‌های زندانیان سیاسی نگرانند که بازهم فشارها بر عزیزان‌شان بیشتر شده و مسئولان قضایی کینه خود را از دولت بر سر این زندانیان خالی کنند. هجوم دوباره تعداد زیادی از نیروهای گارد حفاظت زندان اوین به بند ۳۵۰ در یکشنبه ۱۶ فروردین و ضبط وسایل ضروری زندانیان این نگرانی را بیشتر نیز کرده است.

واقعیت این است که از خرداد ۹۲ که مردم با رای خود دست رد به سینه افراطیون و جنگ طلبان تمامیت خواه زده و حسن روحانی را به ریاست جمهوری انتخاب کردند زندانیان سیاسی قربانی انتقام جویی قوه قضاییه شده اند که تاکنون نیز ادامه دارد و به نظر می رسد موفقیت اخیر دولت در مذاکرات هسته ای می رود تا باعث برخوردهای جدید با زندانیان مظلوم سیاسی شود.

تا پیش از انتخاب روحانی هرساله در عید فطر و برخی مناسبت‌های دیگر گروهی از زندانیان سیاسی آزاد می شدند و در مناسبت‌هایی مانند نوروز نیز به تعدادی از زندانیان مرخصی داده می شد. طبق اعلام مقامات قضایی در عید فطر سال ۹۰ یک‌صد و سی نفر و در سال ۹۱ یک‌صد نفر از زندانیان سیاسی و امنیتی آزاد شدند. در سال ۹۲ نیز تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری قرار بر آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی به مناسبت عید فطر آن سال بود و دادستان کل کشور در مصاحبه ای اعلام کرد ۸۰ نفر از زندانیان سیاسی آزاد می‌شوند ولی پس از آزادی کمتر از ده تن از آن‌ها دستگاه قضایی رویکرد جدیدی در پیش گرفت و همه آزادی‌ها و حتی مرخصی‌های متعارف هم متوقف شد و برخورد با زندانیان سیاسی شدت بی سابقه ای پیدا کرد.

اوج این برخوردها درحمله بی سابقه پنج‌شنبه سیاه ۲۸ فروردین سال پیش به بند ۳۵۰ اوین بود که طی آن بسیاری از زندانیان بی دفاع مجروح و مصدوم شده و بیش از سی تن از آنان به انفرادی منتقل شدند و چندی بعدتر نیز تعدادی از آنان به زندان رجایی شهر و زندان های دیگر منتقل شدند.

پس از انتخاب روحانی نه تنها روند آزادی زندانیان به مناسبت اعیاد متوقف شده بلکه برای اولین بار به عنوان نمونه از مجموع زندانیان سیاسی محبوس در اوین هیچ‌کس در نوروز ۹۴ به مرخصی نیامد. گرچه «زندانی خودی» یعنی محمدرضا رحیمی معاون اول فاسد نظام پس از یک‌هفته حبس به بهانه کسالت همسرش به مرخصی قابل تمدید اعزام شد.

امروز خانواده زجرکشیده زندانیان سیاسی نگران این واقعیت تلخ هستند که عزیزان آن‌ها که سال‌هاست در زندان به پای حرف‌شان ایستاده اند و درمیان جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفری زندان‌های کشور تنها آن‌ها هستند که از حقوق ابتدایی زندانی بودن هم‌چون تماس با خانواده و مرخصی محرومند، قربانی نزاع قوه قضاییه با دولت و سوژه انتقام گیری افراطیون تمامیت خواه شوند.

این یادداشت را با تاکید بر مسئولیت مقامات قوه قضاییه در برابر نقض حقوق انسانی زندانیان سیاسی و هشدار در مورد اجرای سناریوهای جدیدی برای ایجاد تنش در زندان‌های سیاسی کشور به پایان می‌بریم.

منبع: کلمه