تحقیق درباره پرونده فساد مالی یک مقام سابق عالی رتبه

به نظر می رسد اراده شکل گرفته برای رسیدگی به فسادهای مالی کلان درسطوح بالای کشوراین‌بار به گونه‌ای متفاوت از دفعات قبل درحال پیگیری است.اخبار شنیده شده حکایت ازجدی بودن برخورد با این مسئله دارد، موضوعی که درصورت تایید و تشکیل پرونده، می‌تواند تبدیل به مهم‌ترین مورد برخورد با نابسامانی اقتصادی درتاریخ جمهوری اسلامی ایران باشد.

 یکی از«سران قوای پیشین کشور» پرونده‌های مالی متعددی دارد که گویا قرار است به پرونده‌های مالی وی درقوه قضائیه رسیدگی شود. به گزارش «سحام»، هفته نامه صدا درشماره ۲۶ خود اطلاع داده که پرونده مفاسد مالی «یکی از سران قوای سه گانه در دوره‌های قبل» تحت بررسی قوه قضائیه جمهوری اسلامی قرار گرفته است. این هفته‌نامه ضمن توضیح این مطلب نوشته است:

به نظر می رسد اراده شکل گرفته برای رسیدگی به فسادهای مالی کلان درسطوح بالای کشور این‌بار به گونه‌ای متفاوت از دفعات پیشین درحال اجرایی شدن است.
پس از آن‌که برای اولین بار فردی که سمت معاون اولی رئیس جمهور را در رزومه خود داشت، با احراز تخلفات مالی روانه زندان شد، حالا اخباری از رسیدگی به پرونده «یکی از مقامات عالی‌رتبه قوای سه گانه در دوره احمدی نژاد» نیز به گوش می رسد.

اطلاعات به دست آمده از اسناد و شواهد موجود حاکی از آن است که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ۱۲۰ میلیارد تومان از بودجه هلال احمر برداشت شده است که ۱۰۵ میلیارد تومان آن برای خرید موتورهواپیما اختصاص یافته و مبلغ ۱۵ میلیارد تومان آن دراختیار این شخص جهت مصارف فرهنگی درعتبات عالیات قرار گرفته است.

ظاهرا دستگاه‌های نظارتی در پی دریافت اسناد و مدارک این هزینه هستند.

گفته می‌شود تاکنون تنها درحدود ۴۰۰ میلیون تومان اسناد مصرف این مبلغ از سوی این شخص ارائه شده است.

این مسئله اکنون توسط دستگاه‌های نظارتی در دست بررسی است.

اخبار شنیده شده حکایت از جدی بودن برخورد با این مسئله دارد، موضوعی که درصورت تایید و تشکیل پرونده، می‌تواند تبدیل به مهم‌ترین مورد برخورد با نابسامانی اقتصادی درتاریخ جمهوری اسلامی ایران باشد.

اتفاقی که این روزها با توجه به عزم راسخی که برای برخورد با فساد در نهادهای مختلف حاکمیتی شکل گرفته دور از ذهن به نظر نمی رسد.

بررسی‌های خبرنگار«سحام» حکایت از آن دارد که این شخص(ه.ش) می‌باشد که پرونده وی برای بررسی این موضوع درحال بررسی توسط نهادهای نظارتی مسئول است.

گفتنی‌است هفته نامه صدا با مدیریت «سعید لیلاز» منتشر می‌شود.