شروع دور تازه ای از حملات به بهائیان

این روزها در مترو تهران تابلوهای تبلیغاتی متعددی درباره بهائیان به در و دیوار نصب شده که به راحتی قابل مشاهده است. این تبلیغات از یک‌سو و دستگیری یک‌باره 14 نفر از بهائیان در دوهفته گذشته در اصفهان و تهران از سویی دیگر، نشان‌دهنده موج جدید فشار به این گروه و پیروان آن است.

به گزارش«سحام»، براساس آن‌چه دراین تابلوهای تبلیغاتی آمده، بهائیان فرقه‌ای دست ساخته جریان‌های امپریالیستی قلمداد شده‌اند که درتمام این سال‌ها به دنبال جاسوسی و تغییر فرهنگ و مذهب مردم ایران و به‌ویژه شیعیان بوده‌اند. این تابلوهای تبلیغاتی دراغلب ایستگاه‌های مترو تهران قابل مشاهده هستند.

Bahaeian-Metro-saham-news
این درحالی‌است که درشبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی، برنامه‌هایی گسترده و مداوم درباره این گروه و پیروان آن به نمایش درمی‌آید. مضمون تمام این برنامه‌ها نیزهمان چیزی است که دراین تابلوهای تبلیغاتی آمده است؛ «فرقه گرایی»،«اقدام برای جاسوسی» و«ترویج رفتارهای غیراخلاقی.»

یکی ازشهروندان بهایی دراین‌باره می‌گوید: با دیدن این تابلو درایستگاه مترو جمهوری شوکه شدم. انتظاراین را نداشتم که به این‌گونه با ما برخورد شود. این زن 31 ساله که خود را«فرانک» معرفی می‌کند درادامه می‌افزاید: اگرچه با این‌گونه برخوردهای خشن و توهین آمیز درتمام این سال‌ها روبرو بوده‌ایم و باید به نوعی منتظرافزایش سطح خشونت می‌بودیم، اما این تابلوهای تبلیغاتی درما هراس انداخته و این پرسش را مطرح می‌کند که پس از این‌همه فشار و زندان، دیگر می‌خواهند با ما چه کنند؟

گفتنی‌است درحال حاضر بیش از ۱۳۰زندانی بهایی زن و مرد، در زندان‌ها به سر می‌برند. مشهورترین آن‌ها، هفت نفراعضای هیات مدیره جامعه بهائیان ایران هستند که به 20 سال حبس محکوم شده اند و هم اکنون هفتمین سال زندان خود را سپری می‌کنند. پس از آن‌ها مسئولان و مدیران و استادان دانشگاه بهائیان ایران هستند که آن‌ها نیز حبس‌هایی بین سه تا پنج سال دارند. این افراد به اتهام راه‌اندازی دانشگاه ویژه بهائیان در زندان هستند.

جوانان بهایی بیش از 30 سال است که حق تحصیل در دانشگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی را ندارند. اگرچه در زمان ریاست جمهوری«سیدمحمد خاتمی» گشایش‌هایی دراین‌باره صورت گرفته، اما این روند ادامه نیافت و با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد فشار و تضییع حقوق شهروندی و اجتماعی آن‌ها عمق و گستره بیشتری پیدا کرد.