گزارش تصویری اعتراض به حصر رهبران جنبش سبز در کلن آلمان

جمعی ازفعالین سیاسی جنبش سبز روز۲۵ بهمن‌ماه همزمان با چهارمین سالگرد حصرخانگی رهبران جنبش سبزدرکلن آلمان، نشست اعتراضی برگزار کردند.

سحام- گروهی از فعالان سیاسی حامی جنبش سبز روز۲۵ بهمن‌ماه همزمان با چهارمین سالگرد حصرخانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در شهر کلن آلمان، نشستی اعتراضی برگزار کردند.

احمد منتظری و عیسی سحرخیز ازطریق پیام‌ تلفنی و اسکایپ دراین نشست حضور داشتند؛ اردشیر امیرارجمند و محمدتقی کروبی درسخنانی دیدگاه‌های خود را تبیین کردند؛ و تقی رحمانی، بهروزخلیق، سعید بشیر‌تاش و علی علیزاده دیگر سخنرانان حاضر در برنامه بودند که در میزگردی تحلیل خود را ابراز کردند.

koln-25bahman93-saham-news

koln-25bahman93-saham-news

 

koln-25bahman93-saham-news

 

mohamad-taghi-karroubi-saham-news

 

koln-25bahman93-saham-news

 

koln-25bahman93-saham-news

 

koln-25bahman93-saham-news

 

koln-25bahman93-saham-news

 

koln-25bahman93-saham-news

 

koln-25bahman93-saham-news

 

koln-25bahman93-saham-news

 

koln-25bahman93-saham-news