کلن؛ میعادگاه اعتراض به حبس غیرقانونی خانگی رهبران جنبش سبز

اردشیر امیرارجمند ومحمدتقی کروبی، دیدگاه‌های خود را درباره‌ حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز وضرورت تغییر وضعیت موجود، تبیین خواهند کرد. «ارزیابی جنبش سبز و حبس خانگی رهبران آن»، و«بررسی چگونگی تغییر وضع آنان»، دراین بخش از برنامه مورد گفت‌وگو قرار خواهد گرفت.

شنبه‌ ١٤ فوریه ۲۰۱۵ (٢٥بهمن ۱۳۹۳) مراسمی مردمی دراعتراض به چهارسال حبس خانگی و بازداشت غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در شهر کلن آلمان برگزار خواهد شد.

بنا به گزارش ارسالی به سحام، دراین مراسم که به همت جمعی از «کنش‌گران جنبش سبز» برگزارخواهد شد، «اردشیر امیرارجمند» و«محمدتقی کروبی»، دیدگاه‌های خود را درباره‌ حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز و ضرورت تغییر وضعیت موجود، تبیین خواهند کرد.

درمراسم روز«۲۵ بهمن» هم‌چنین میزگردی با حضور«سعید بشیرتاش»،«بهروز خلیق»،«تقی رحمانی» و«علی علیزاده» برگزار خواهد شد.

مدیریت این همایش را «مصطفی خسروی» بر عهده خواهد داشت.

Hasr-Koln-saha-news
«ارزیابی جنبش سبز و حبس خانگی رهبران آن»، و«بررسی چگونگی تغییر وضع آنان»، دراین بخش از برنامه مورد گفت‌وگو قرار خواهد گرفت.

این برنامه در «Turm Straße 3, 50733 Köln» از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز ۱۴ فوریه(۲۵ بهمن ۱۳۹۳) برگزار خواهد شد.

حضور در این برنامه مردمی برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.