مهدیه گلرو پس ازنزدیک به سه ماه بازداشت موقت، به قید وثیقه آزاد شد

سی ام دی‌ماه ۱۳۹۳،عفو بین الملل دربیانیه ای نسبت به تداوم بازداشت «مهدیه گلرو»، فعال مدنی اعتراض کرده بود.

By Irani, in اخبار سر خط خبرها on . Tagged width: ,

Madieh-Golro-saham-news

روز سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۳، مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و فعال حقوق زنان، که در واکنش به اعتراض به اسیدپاشی، حدود بیش از ۹۰ روز در بند ۲ الف سپاه در زندان اوین بازداشت بود، با تودیع وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

به گزارش سحام، مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی، که روزچهارم آبان‌ماه ۱۳۹۳، و در پی تجمع مسالمت آمیز و قانونی فعالان زن در برابر مجلس شورای اسلامی در راستای اعتراض به اسیدپاشی به زنان اصفهان انجام گرفته بود، بازداشت شده بود، عصر روز سه شنبه ۷ بهمن، به قید وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی و بطور موقت از زندان آزاد شد.

سی ام دی‌ماه ۱۳۹۳،عفو بین الملل دربیانیه ای نسبت به تداوم بازداشت مهدیه گلرو، فعال مدنی اعتراض کرده بود.

در بخشی از این بیانیه آمده بود:‌«مهدیه گلرو درتاریخ سی ام مهرماه دراعتراض به خشونت علیه زنان و اسیدپاشی های سریالی بر زنان که در اصفهان رخ داده بود درتجمعی مسالمت امیز در مقابل مجلس شورای اسلامی شرکت کرد. بیم آن می رود که بازداشت او تلاشی باشد برای ضربه زدن به تجمعات مسالمت امیز و خاموش کردن صدای زنانی که در مورد مسائل مربوط به حقوق زنان صحبت می‌کنند.»