مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، خواستار رفع حصر موسوی و کروبی شد

مجمع مدرسین ومحققین حوزه علمیه قم تاکید ورزید: ملت ایران، نمایندگان را به مجلس فرستاده است تا ازحقوق مردم دفاع کنند؛ نه این‌که قانون بشکنند.

 

karoubi-mosavi-rahnavard-fateme karoubi-sahamnews

در پی درگیری فیزیکی تندروهای افراطی با علی مطهری درصحن علنی مجلس، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه ضمن پیشتیبانی از علی مطهری، خواستار اقدام مسئولان نظام برای رفع حصر رهبران جنبش سبز شد.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه خود دربیانیه خود مکاتبه‌ها و مصاحبه‌های علی مطهری با مقام‌های مسئول نظام را در رابطه با حصر خانگی رهبران جنبش سبز«شایسته تقدیر» دانست و نوشت که او در بیان«مواضع شجاعانه» خود هدفی جز حفظ منافع ملی ندارد.

درمتن این بیانیه آمده است:«انتظار می‌رود مسئولان نظام جمهوری اسلامی با هم‌دلی و وحدت نظر برای رفع حصرغیرقانونی، اقدامی شجاعانه که صلاح ملک و ملت درآن است، انجام دهند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم معتقد است پس از رفع حصر، ازطرف محصورین هرگز اقدامی که خلاف منافع اسلام، مردم و نظام باشد، انجام نخواهد شد.»

دراین بیانیه هم‌چنین ضمن«محکوم کردن» رفتار نمایندگان مجلس با مطهری، آمده است:« بعضی از نمایندگان مجلس درخلال سخنان صادقانه، مسئولانه و دلسوزانه مطهری درنطق پیش از دستور(روز۲۱ دی ماه)، واکنشی نشان دادند که در شأن مجلس شورای اسلامی نبود. عکس‌العمل اینان با استقلال و آزادی نماینده مجلس منافات داشت.»

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم تاکید ورزید: «ملت ایران، نمایندگان را به مجلس فرستاده است تا از حقوق مردم دفاع کنند؛ نه این که قانون بشکنند.»

دربخشی از بیانیه آمده است:«عدم تحمل نطق هفت دقیقه‌ای نماینده تهران، برخورد فیزیکی با ایشان و اعلام تنفس مجلس، نه تنها استقلال و آزادی نمایندگی را دراین مورد از بین برد، بلکه اصول اخلاقی را در مجلس زیر پا گذاشت.»

نویسندگان بیانیه پرسیده‌اند: «چرا یک نماینده مجلس نباید بتواند اعتقادش را درمورد حصرغیرقانونی حضرات آقایان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و خانم رهنورد بیان کند و مخالفت آن را با قانون اساسی اعلام دارد؟ بدون شک، اگر نماینده‌ای درمجلس در برابر بی قانونی نایستد و عقیده خود را اظهار نکند، درانجام وظیفه نمایندگی‌اش کوتاهی کرده است و باید به ملت پاسخ گو باشد.»