نامه‌ای برای حمایت از علی مطهری

جمعی ازفعالان سیاسی – مدنی درنامه‌ای الکترونیکی تحت عنوان«حمایت ازعلی مطهری، درپیگیری حقوق محصوران و مقابله با قانون‌شکنان» درحال جمع آوری طوماری در دفاع از وی هستند. واکنش این فعالان، پس از اعمال خلاف قانون عده ای ازنمایندگان مجلس درناتمام گذاشتن نطق مطهری وتعطیلی مجلس صورت گرفته است.

By Irani, in اخبار اصلی سر خط خبرها on . Tagged width:

Ali-Motaharisaham-news

جمعی از فعالان سیاسی- مدنی با تهیه طوماری به حمایت از «تک صدای» خانه ملت پرداخته اند. پس از وقایع یک‌شنبه سیاه وعملکرد خلاف اصول مصرح قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، و ناتمام ماندن نطق نماینده مردم تهران و تعطیلی جلسه علنی مجلس، واکنش‌ها نسبت به این اقدام خلاف قانون بالا گرفت. تا جایی که فعالان مدنی – سیاسی را وا داشت تا با تهیه نامه‌ای الکترونیکی، به حمایت از«تک صدای مجلس شورای اسلامی» بپردازند.

به گزارش سحام، درجایی که اقلیت ضعیف اصلاح طلبان مجلس به خاطر برخی ملاحظات سیاسی- جناحی سکوت را پیشه کرده اند، علی مطهری نماینده اصول‌گرای مجلس، به تخطئه اقدامات غیرقانونی قوه قضائیه وشورای‌عالی امنیت ملی درخصوص حصر رهبران جنبش سبز و نقض اصول مکررقانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته و یک تنه در برابر ناملایمات ایستاده است. ایستادگی وی و دفاع از سخن حق، باعث هجمه رسانه‌ای سنگین رسانه‌ها و تریبون‌های جریان اقتدارگرا به وی شده است، تا جایی‌که در روز یک‌شنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۳۹۳ حتی کار به تعرض جسمانی به وی در صحن علنی مجلس کشیده شده است.

خشن ترین رفتار را با علی مطهری، «فتح الله حسینی» نماینده سرپل ذهاب و پلدختر و سردار زمین خوار و قاتل داشت. وی درمیانه نطق قانونی مطهری با وی درگیر شد و با خشونت فیزیکی مانع از قرائت نطق قانونی وی شد. «فتح الله حسینی» سردار و زمین خوار بزرگ قصرشیرین است که در یک فقره زمین خواری فقط ۲۸۰ هکتار از زمین‌های مرحوم «احتشامی» را به نام خود ثبت کرده است. وی بر سر درگیری برای «نوبت آب» در زمین‌های کشاورزی در دهه ۶۰، با «بیل» به زندگی کشاورزی به نام «اسدی» پایان داد و وی را به قتل رساند.

حالا جمعی از فعالان سیاسی – مدنی در نامه ای الکترونیکی تحت عنوان«حمایت از علی مطهری، نماینده‌ی مردم تهران در مجلس نهم، در پیگیری حقوق محصوران و مقابله با قانون‌شکنان» در حال جمع آوری طوماری در دفاع از وی هستند. در قسمتی از این نامه آمده است:

جناب آقای علی مطهری

شما در راه دفاع از حقوق محصوران و مقابله با قانون‌شکنان نماینده‌ی ما و صدای حق‌طلبی و عدالت‌خواهی ایرانیان هستید. در این مسیر استوار بمانید که خدا با حق‌طلبان است.

با امید،
جمعی از ایرانیان

این نامه در آدرس الکرونیکی https://21dey.com/ قابل دسترسی برای همگان است.