دعوت زندانیان سیاسی وفعالین مدنی؛ آری به اجرای بدون قیدوشرط اعلامیه حقوق بشر

جمعی اززندانیان سیاسی وفعالین سیاسی- مدنی با امضای نامه‌ای خطاب به مردم ایران، خواستارپیوستن به کمپین«اجرای بدون قیدوشرط اعلامیه جهانی حقوق بشر»شدند. دراین بیانیه که دراختیارسحام قرارگرفته آمده است: بیائید تلاش کنیم با شرکت درکمپین فوق، خواست اصلی‌ خود را به وجدان بیداروآگاه جهانیان اعلام نماییم.

Zendanian-siasi-saham-news

جمعی از زندانیان سیاسی و فعالین سیاسی – مدنی با امضای نامه‌ای خطاب به مردم ایران، خواستار پیوستن به کمپین اجرای بدون قید و شرط اعلامیه جهانی حقوق بشر شدند. دراین بیانیه که دراختیار سحام قرار گرفته آمده است:

هموطنان گرامی!

شصت و شش سال پیش درمجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه‌ای به تصویب رسید که به دنبال هزاران سال تلاش و مبارزات بشر درجهت« شناسایی حیثیت ذاتی كليه اعضای خانواده ی بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیرآن» به دست آمده است. مجمع عمومی در دهم دسامبر 1948 این اعلامیه را در30 ماده به عنوان«اعلامیه جهانی حقوق بشر» تصویب و منتشر و آن را به عنوان«آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ی ملل» اعلام كرد. درسال 1354 پس از تصویب در مجلس شورای ملی، این اعلامیه نیز ازجمله قوانین و مقررات ایران گردید.

همچنین به موجب اصول 3 و 9 و 77 قانون اساسی کنونی ایران و نیز ماده ی 9 قانون مدنی فعلی که حکومت مدعی است این قوانین براساس دستورات قرآنی و ازجمله فرمان«اوفوا بالعقود» می باشد، پس اعلامیه ازجمله قوانین و قواعد الزام آور بوده و به لحاظ ماهیت جهان‌شمولی اش و تعهدات مندرج درمتن پیش نویس که درتاریخ فوق به تصویب رسید، بر کلیه ی قوانین داخلی(اساسی وعادی) رجحان و برتری دارد و قبول بدون قید و شرط این اعلامیه حکایت از آن دارد که اضافه کردن هرگونه قید و شرطی صرفا برای فرار از اجرای تعهدات مندرج درآن بوده و فاقد وجاهت قانونی و شرعی می باشد. مطالعه ی این اعلامیه و مقایسه ی تطبیقی آن با برخی از مواد قانون اساسی موجود، نشان می دهد که برخلاف بسیاری از گفته‌ها، تضادی میان آنها وجود ندارد و بنا براین هیچ بهانه ای برای عدم اجرای این اعلامیه ی جهانی پذیرفته نیست.(این مقایسه ی تطبیقی توسط یکی از حقوق‌دانان برجسته ی کشور صورت گرفته که برای آگاهی، در پیوست تقدیم می گردد).

هم وطنان گرامی!

اکنون که به نوزدهم آذر سالروز تصویب این اعلامیه نزدیک می شویم باید پرسید که چرا پس ازگذشت بیش از یک قرن از انقلاب مشروطه با اهداف قانون‌گرایی و داشتن(عدالت خانه عظمی) برای یکسانی حقوق و یکسان زیستن درپناه قانون و قبول«اعلامیه جهانی حقوق بشر» قانون گرایی درمیهن ما نهادینه نمی شود و به کرات حقوق بنیادین فوق نقض گردیده است. نمونه بارز چنین نقض حقوقی در مورد کسانی است که به لحاظ داشتن آراء و عقاید متفاوت سیاسی وعقیدتی در دادگاه‌های غیرقانونی و به صورت غیرمنصفانه و غیرقانونی مورد تعقیب قرار گرفته و محکوم می گردند.

ما جمعی‌ از زندانیان سیاسی و عقیدتی‌ زندان رجائی شهر، ضمن درخواست برای اجرای کامل و دقیق«اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر» ازکلیه هم‌وطنان دعوت می‌‌نماییم تا با راه اندازی و شرکت درکمپین«تلاش درجهت عمل به اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر» نشان دهیم که ایرانیان خواهان«آزادی، عدالت، صلح، دموکراسی، احترام جهانی‌ و رعایت واقعی‌ حقوق بشر» هستند.

بیائید تلاش کنیم برای«ظهور دنیايي که درآن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس، فقر، جهل و ستم فارغ باشند». بیائید برای«حقوق اساسی‌ بشر و مقام و ارزش فرد انسان» تلاش کنیم. مطمئن باشیم که چنین تلاشی،«حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادی‌ها» را به وجود خواهد آورد.«کمپین» تلاش وعزم راسخ یکایک ما را برای رسیدن به دنیای بهتر و پیشرفت فردی واجتماعی، نشان خواهد داد.

بیائید تلاش کنیم و با راه اندازی و شرکت درکمپین فوق خواست اصلی‌ خود را به وجدان بیدار و آگاه جهانیان اعلام نماییم. آري اجرای بدون قیدوشرط اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و میثاقین خواست و آرزوی ماست.

۱- حسن آشتیانی، ۲- بهنام ابراهیم زده، ۳- وحید اصغری، ۴- رسول بداقی، ۵- بهروز توکلی، ۶- وحید تیزفهم، ۷- لطیف حسینی، ۸- افشین حیرتیان، ۹- کیوان رحیمیان، ۱۰- سعید رضایی، ۱۱ شاهرخ زمانی‌، ۱۲- سیدمحمد سیف زاده، ۱۳- ایقان شهیدی، ۱۴- سیامک صدری، ۱۵- حشمت اله طبرزدی، ۱۶- سعید عابدینی، ۱۷- فرهاد فهندژ، ۱۸- اصغر قطان، ۱۹- سعید ماسوری، ۲۰- کامران مرتضایی، ۲۱- فؤأد مقدّم، ۲۲- اسدالله هادی، ۲۳- شهرام احمدى

‌‌مقایسه تطبیقی بعضی‌ از مواد اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی

1- هر انسانی‌ به محض تولد دارای حقوق یک‌سان و مساوی بوده و رنگ و جنس، نژاد، زبان، مذهب وعقاید سیاسی و یا هرعقیده ی دیگر موجب رجحان و برتری فرد بر فرد دیگر نخواهد بود وهرگونه تبعیض مردود اعلام گردیده است. مواد 1 تا 7 اعلامیه و این شخص حق حیات و آزادی و برخورداری از امنیت شخصی‌ دارد. ماده 3 اعلامیه، تقریبا شباهت به مواد 19-20 و بندهای 9-4 قانون اساسی و ماده 456 قانون مدنی دارد.

2- بیگاری، بردگی، شکنجه و هرنوع رفتار غیرانسانی‌ و تحقیرآمیز ممنوع و هر فرد حق دارد در هرکجا به درپیشگاه قانون به رسمیت شناخته شود.(ماده 4 اعلامیه) معادل مواد ۹ و ۱۱۴ اصل سوم و ۳۸ و ۳۹ و ۴۳ قانون اساسی ایران.

3- همه درمقابل قانون یکسانند و باید بدون هیچ تبعیضی مورد حمایت قانون قرار بگیرند. هرکس حق دادخواهی در محاکم صالحه قضایی را درقبال اعمالی را دارد که ناقض حقوق بنیادین است که قانون اساسی‌ یا هر قانون دیگر به او اعطا نموده است(مواد ۷ و ۸ اعلامیه و اصول ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی).

4- هیچ کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید نمود. هرکس حق دارد با مساوات کامل از امکان بازپرسی منصفانه وعلنی توسط یک محکمه مستقل و بی‌ طرف برای تعیین حقوق و تکالیف خویش و یا اتهامات جزایی وارده برخوردار باشد. نظر به اصل برائت و اصل قانونی‌ بودن جرم و مجازات وعطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری و انطباق عمل ارتکابی اتهامی با قانون حکم، هر شخص تا اتهامش در دادگاه مستقل بی‌طرف ثابت و قطعی نشده بی‌گناه فرض می‌‌شود و ازحق دفاع مشروع و دادرسی منصفانه و بی‌طرفانه برخوردار است(مواد ۹، ۱۰، ۱۱ اعلامیه برابربا اصول ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۶. ۳۷ قانون اساسی‌ و مواد ۲ و۱۰ قانون مجازات اسلامی).

5- هیچ‌کس نباید درمعرض مداخله خودسرانه در زندگی‌ شخصی‌، خانواده، خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا این‌که شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد، هرکس حق دارد که ازحمایت قانون در برابر چنین‌ مداخله‌ها و تعرض‌ها برخوردار گردد(ماده ۱۲ اعلامیه تقریبا معادل اصول ۲۲، ۲۳، ۲۵، ۳۴ قانون اساسی‌).

6- حق برخورداری از محدودهٔ مرزها و رفت و آمد و اقامت و اسکان درهرقسمت کشور و مسافرت به‌کشورهای دیگر و تقاضای حق پناهندگی و برخورداری از قبول آن درجرائم سیاسی و خروج از تابعیت کشور و قبول تابعیت کشور دیگر و محرومیت تابعیت(مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ اعلامیه تقریبا معادل اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی‌ و فرمان مکرر قرآن به سفر و مهاجرت و آمریت آن بنا براصل ۴ قانون اساسی‌).
7- حق برخورداری اشخاص بالغ بدون هیچ‌گونه تبعیضی در ازدواج، زندگی‌، سرپرستی، جدایی و این‌که خانواده واحد گروهی طبیعی و بنیادین جامعه است و حق برخورداری ازحمایت جامعه و قانون و حکومت(ماده ۱۶ اعلامیه تقریبا معادل اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱ قانون اساسی‌).

8- حق مالکیت شخصی‌ و یا جمعی‌ و ممنوعیت و محرومیت فرد از مالکیت خویش( ماده ۱۷ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشرو اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی).

9- حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و حق اظهار، تبلیغ، آموزش، ترویج و عمل به آن به صورت فردی یا جمعی بدون مداخله ی دیگران و آزادی درجستجو، دریافت و انتقال اطلاعات وعقاید ازطریق هر نوع رسانه‌ای بدون درنظر گرفتن مرزها و حق آزادی تجمع و راهپیمایی و ایجاد تشکل مسالمت آمیز وهیچ‌کس را نباید مجبور به عضویت در یک تشکل نمود.(مواد 18، 19، 20، اعلامیه جهانی تقریبا معادل اصول 24، 19، 20، 26، 27 و بند 6 اصل دوم و بندهای 6 و 14 اصل سوم و اصل 9 قانون اساسی)

10- حاکمیت از آن ملت است و مردم حق انتخاب مستقیم و غیرمستقیم حکومت‌گران را دارند. انتخابات باید ادواری، سالم و حق همگانی درانتخاب شدن و انتخاب کردن ملحوظ گردد(ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشرتقریبا معادل اصول 1، 6، 56، 59، 62 قانون اساسی. لازم به توضیح است از انقلاب مشروطه حکومت از آسمان به زمین آمد و مردم حاکم بر سرنوشت خود گردیدند. حاکمان باید فقط نوکر، خدمت‌گزار و منتخب مردم بوده که نصب و نقد و عزل آنها برای مردم واگذار شده است. با کمال تاسف علی‌رغم تصویب درقانون اساسی حکام هنوزازنگاه ارباب سالارانه خود نسبت به مردم دست برنداشته اند.)

11- حق برخورداری از امنیت اجتماعی درسطح داخلی یا بین‌المللی، حق کارکردن و انتخاب آزادانه ی شغل، حق بهره مندی از دستمزد یکسان درقبال کار یکسان و دستمزد شرافت‌مندانه و رضایت‌بخش که به‌طورشایسته خانواده اداره می‌شود و حق داشتن اتحادیه، حق استراحت و فراغت و استفاده از تعطیلات با دریافت دستمزد وحق استفاده ازمعیشت کافی برای سلامتی و رفاه خود خانواده ومراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی به‌هنگام بیکاری، بیماری، از کارافتادگی، بیوه‌گی، سالخوردگی یا فقدان وسیله امرارمعاش و حق مادران و کودکان ازمراقبت‌های ویژه، خواه از ثمره ازدواج و خواه خارج ازحمایت‌های اجتماعی یکسان بهره مند شوند(مواد 22، 23، 24، 25 اعلامیه تقریبا برابر با اصول 19، 20، 21، 26، 28، 29 قانون اساسی).

12- حق تحصیل اجباری و رایگان ابتدایی و پایه و قرار گرفتن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دسترس همه و آموزش عالی باید برای همه و براساس شایستگی در دسترس باشد. آموزش باید درجهت رشد کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد و حسن تفاهم و مدارا و مودت میان تمامی ملل و گردهمائی نژادی و مذهبی را ارتقاء دهد.(ماده 26 اعلامیه که اصل 30 قانون اساسی فراتر از آن رفته و تا پایان دوره متوسطه به‌صورت رایگان و وسایل تحصیل رایگان درسطح عالی را تا سرحد خودکفایی کشور درنظر گرفته است).

13- حق شرکت درحیات فرهنگی جامعه و استفاده از منافع مادی و معنوی وعلمی و ادبی و هنری آن، حق برخورداری ازنظم اجتماعی یا بین‌المللی به‌منظورتحقق آزادی‌های مندرج دراعلامیه، مسئولیت در قبال جامعه و محدودیت فقط به موجب قانون که برخلاف اهداف و اصول سازمان ملل نباشد. مواد فوق نباید به صورتی تفسیر شود که برای دولت، گروه یا شخصی حقی قائل شود که حقوق مندرج دراعلامیه را پایمال نماید(مواد 27، 28، 29، 30 اعلامیه ی حقوق بشر و اصول 1، 6، 9، 19، 20، 21، 22، 40 و بند6 اصل دوم و بندهای 2، 3، 6، 8، 9، 14 اصل سوم و 56، 59 قانون اساسی).

نام فعالین سیاسی – مدنی که به این کارزار پیوسته اند به شرح زیر است:

۱- اميرى جمشید
۲- آزاد ويكتوريا
۳- ابراهیمی امیر
۴- احمد فخرالدین وحید
۵- ادیب راد نسترن
۶- ادیب زاده ایرج
۷- ارجمندی خسرو
۸- ارشادی نوشین
۹- اسانلو منصور
۱۰- اسانلو پروانه
۱۱- اسدی هوشنگ
۱۲- اسدی آملیا
۱۳- اسماعيلي ريحانه
۱۴- اشجاری ناصر
۱۵- اصغر سلطانی علی
۱۶- اصغری احمد
۱۷- اعتباری دیوید
۱۸- اقبال عاطفه
۱۹- اکبری سهیلا
۲۰- اکبری دنیا
۲۱- اکبری خسرو
۲۲- اکبری محمد
۲۳- الهی محمد
۲۴- الی هوشنگ
۲۵- امامی بهرام
۲۶- امیرانتظام عباس
۲۷- امیرپور سیروان
۲۸- امینی مسعود
۲۹- امینی حسین
۳۰- انزلی شاهین
۳۱- انصاری محمدعلی
۳۲- اولاد عظیمی ونداد
۳۳- اولیایی فرد محمد
۳۴- اویسی سعید
۳۵- اهوازى ياسین
۳۶- ایرامنش بهنام
۳۷- ایماز بابک
۳۸- آبادیان ایرج
۳۹- آبار بهرام
۴۰- آخوندی محمدصادق
۴۱- آذریان ایمان
۴۲- آزاد فرخ
۴۳- آزادی سعید
۴۴- آزاديخواه جليل
۴۵- آفتابی مهری
۴۶- آلی آزاد
۴۷- ابراهیمی امیر
۴۸- ابراهیمی سپهر
۴۹- ابراهیمی امجد پوریا
۵۰- ابراهیمیان افشین
۵۱- ابروفراخ آيدا
۵۲- اجلالي بابك
۵۳- احمدی پیمان
۵۴- احمدی راغب زرتشت
۵۵- احمدی راغب اسماعیل
۵۶- احمدى داريوش
۵۷- ارجمند مهین
۵۸- ارزانش آرش
۵۹- ارشادی نوشین
۶۰- ارشادی شکوه
۶۱- اسپری فرزاد
۶۲- اسدی بیان
۶۳- اسدی سودابه
۶۴- اسفندیاری کیا
۶۵- اسفندياري مهرداد
۶۶- اسلامی الیاس
۶۷- اسماعیل پور مرتضی
۶۸- اسماعیل‌لو افشین
۶۹- اسماعيل‌زنجاني سهيل
۷۰- اشکانی نور
۷۱- اصفهانی زری
۷۲- اصل روستا فرشته
۷۳- اعرابی افشین
۷۴- افتخارنیا سیروس
۷۵- افشار قاسم
۷۶- افشین جم افشین
۷۷- اقبالى آزاده
۷۸- اقتصادی کاوه
۷۹- اکبری حسن
۸۰- امیرپور سیروان
۸۱- امینی جمشید
۸۲- انصاری نیره
۸۳- اوحدی سعید
۸۴- اسماعیل زاده کرم
۸۵- اورامی پرویز
۸۶- اولیا رضا
۸۷- اویسی سعید
۸۸- اهوازی فرزاد
۸۹- اهوازی یزدان
۹۰- ایران‌خواه مانا
۹۱- ایلخان‌زاده امیر
۹۲- آبادیان ایرج
۹۳- آذرلی جمیله
۹۴- آذری ناهید
۹۵- آذرین عباس
۹۶- آراد رامتین
۹۷- آراسته علی
۹۸- آرمندی هومن
۹۹- آروین آرش
۱۰۰- آریاوند شادی
۱۰۱- آزاد آينده
۱۰۲- آزادان فرناز
۱۰۳- آزادی مجید
۱۰۴- آویهنگ ستار
۱۰۵- آهنگری روحی
۱۰۶- آهنگرى كاوه
۱۰۷- امیری تورج
۱۰۸- اهری مریم
۱۰۹- ارهنجی پور حمید
۱۱۰- اکرمی رضا
۱۱۱- آدولف توماس
۱۱۲- اسفندی محبوب
۱۱۳- بابادی آرزو
۱۱۴- بابایی شکیبا
۱۱۵- باطبى احمد
۱۱۶- باقر کامران
۱۱۷- باقرزاده هاله
۱۱۸- باقری مهناز
۱۱۹- باور شهلا
۱۲۰- برزگری مهرداد
۱۲۱- بناویدی علی
۱۲۲- بندويى رحيم
۱۲۳- بهاري كيوان
۱۲۴- بهرامی صادق
۱۲۵- بهمن مهدی
۱۲۶- بهمن جمشید
۱۲۷- بیرانوند حامد
۱۲۸- بیژنی بیژن
۱۲۹- بینا مهر
۱۳۰- بيات حسن
۱۳۱- بيت‌اللهي خسرو
۱۳۲- بابازاده محسن
۱۳۳- بابازاده سجاد
۱۳۴- بازارگرد شعبانی میلاد
۱۳۵- بازیار آسرین
۱۳۶- باقری اسداله
۱۳۷- باقری حمد
۱۳۸- باقری نیا اسدالله
۱۳۹- بازیار عیسی
۱۴۰- بختیارنژاد پروین
۱۴۱- بختیاری مهران
۱۴۲- براتی مهران
۱۴۳- برجسته مرتضی
۱۴۴- برجسته نادر
۱۴۵- برو زهره
۱۴۶- بروزی شهرام
۱۴۷- برومند ادیب
۱۴۸- بغدادی محسن
۱۴۹- بندری خسرو
۱۵۰- بندوئي اشكان
۱۵۱- بنیادی وحید
۱۵۲- بهراد لیلا
۱۵۳- بهرام آریایی علی
۱۵۴- بهرامی نازنین
۱۵۵- بهمن سیاوش
۱۵۶- بهنام ایرج
۱۵۷- بهیار صادق
۱۵۸- بیدار مجید
۱۵۹- بيدل ستار
۱۶۰- بینش‌پژوه آرش
۱۶۱- پارسا شهروز
۱۶۲- پارسا کوروش
۱۶۳- پارساییان ایراندخت
۱۶۴- پارسی کیارش
۱۶۵- پراکند مهناز
۱۶۶- پورعباس انجیرآبادی کوروش
۱۶۷- پورفاضل گیتی
۱۶۸- پیرمی امیر
۱۶۹- پارسا کیارش
۱۷۰- پارسی سیاوش
۱۷۱- پاشايي فواد
۱۷۲- پاک آغیده آرش
۱۷۳- پاکزاد جهان
۱۷۴- پاکنژاد ناصر
۱۷۵- پرتوی بهرام
۱۷۶- پرچی‌زاده رضا
۱۷۷- پروين محمد
۱۷۸- پشندی فاطمه
۱۷۹- پگاهى مهشيد
۱۸۰- پناهی حسین
۱۸۱- پورعبدالهی علی
۱۸۲- پوراطمینان مجید
۱۸۳- پوربرادر گلاره
۱۸۴- پوربرادر فواد
۱۸۵- پورشجری میترا
۱۸۶- پورعابدین سهیلا
۱۸۷- پورکافی فرانک
۱۸۸- پیشوری احمد
۱۸۹- تاجیک محمد
۱۹۰- تقي پور الناز
۱۹۱- تمجیدی مجید
۱۹۲- تدینی سامان
۱۹۳- توکلی دلبر
۱۹۴- توکلی منیره
۱۹۵- تیموری آیدا
۱۹۶- تاج دولتی محمد
۱۹۷- تاجدینی سیما
۱۹۸- ترابی محمد
۱۹۹- ترانی راحله
۲۰۰- ترکمان شاهین
۲۰۱- تقی زاده کتایون
۲۰۲- توانگر ابراهیم
۲۰۳- تهرانی حمید
۲۰۴- تهرانی حامد
۲۰۵- تهرانى على
۲۰۶- توسلی علی
۲۰۷- تاجیک رستمی آذر
۲۰۸- تهامی تهرانی حسین
۲۰۹- تاجیک محمد(۲)
۲۱۰- ثقفی علی
۲۱۱- ثابتیان بابک
۲۱۲- جامعی حسینعلی
۲۱۳- جلالی شیرزاد
۲۱۴- جلالی علیرضا
۲۱۵- جلیلی فرشید
۲۱۶- جمال محسن
۲۱۷- جاروبي رضا
۲۱۸- جاويد تهرانى بهروز
۲۱۹- جاهد بابک
۲۲۰- جبار فام قادر
۲۲۱- جعفری حسن
۲۲۲- جعفری‌ريا رقیه
۲۲۳- جعفري سعيد
۲۲۴- جلالی منیر
۲۲۵- جلوه محمد
۲۲۶- جمالی نسترن
۲۲۷- جمشیدی سمیرا
۲۲۸- جوادزاده حسین
۲۲۹- جوادی پرویز
۲۳۰- جوادی شهلا
۲۳۱- جوادی شهرام
۲۳۲- جواهریان احمد
۲۳۳- جوراب‌چی حمیدرضا
۲۳۴- جوکار مهدی
۲۳۵- جوهری میلاد
۲۳۶- جهانی میترا
۲۳۷- جی‌ساک گری
۲۳۸- جیلانی بهیه
۲۳۹- چاروستایی آرمان
۲۴۰- چراغی محمد
۲۴۱- چالاک فرانک
۲۴۲- چاووشی فرید
۲۴۳- چناری محمد
۲۴۴- چیت‌ساز حسن
۲۴۵- چیت‌گران حسن
۲۴۶- حضرتی امیر
۲۴۷- حبیبی آرش
۲۴۸- حسن آبادی علی
۲۴۹- حسن زاده آرین
۲۵۰- حسینی آرش
۲۵۱- حیدری مرتضی
۲۵۲- حاتمی جمشید
۲۵۳- حاجی پور حسین
۲۵۴- حاذق اعظم مهدى
۲۵۵- حامد حسین
۲۵۶- حبیبی امیر
۲۵۷- حسامى آرام
۲۵۸- حسن پور صبری
۲۵۹- حسن زاده موو
۲۶۰- حسن هاشم میترا
۲۶۱- حسین پناهی امجد
۲۶۲- حسین پور محبوبه
۲۶۳- حسین‌مردی علی
۲۶۴- حسینی سیدیاسر
۲۶۵- حسینی آرش
۲۶۶- حسینی یاسر
۲۶۷- حسینی لواسانی سیدمسعود
۲۶۸- حسینیان سیدسعید
۲۶۹- حشمت‌ساران بابک
۲۷۰- حق پناه سجاد
۲۷۱- حمیدی سمیرا
۲۷۲- حیدری فیروز
۲۷۳- حیدری امیر
۲۷۴- حیدری افسانه
۲۷۵- حیدری فیروز
۲۷۶- حیدری شهرام
۲۷۷- حسینی محمدرضا
۲۷۸- حامی علی
۲۷۹- حردانی خالد
۲۸۰- حردانی رسول
۲۸۱- خاتمی عیسی خان
۲۸۲- خدابنده مسعود
۲۸۳- خزایی جمال
۲۸۴- خضری فردین
۲۸۵- خطیرپور میلاد
۲۸۶- خلیلی محمدعلی
۲۸۷- خالقیان یاسمن
۲۸۸- خانی حسین
۲۸۹- خباز بهروز
۲۹۰- خبازی محمد
۲۹۱- خردمند فاطمه
۲۹۲- خرسندی عباس
۲۹۳- خرمي مقدم جواد
۲۹۴- خزایی امین
۲۹۵- خشنود شهرام
۲۹۶- خضری گلاله
۲۹۷- خضری جوادی مهرداد
۲۹۸- خطایی ابراهیم
۲۹۹- خلیجی تانیا
۳۰۰- خلیق امانوئل
۳۰۱- خمیسی رامین
۳۰۲- خواستار سیدهاشم
۳۰۳- خورشیدی ایمان
۳۰۴- خوش‌نواز مطلق ناصر
۳۰۵- خوش‌یمن شهرام
۳۰۶- خوشدل مهدی
۳۰۷- خان‌بیگی علی
۳۰۸- خویی اسماعیل
۳۰۹- خویی صبا
۳۱۰- خیرالدین محمد
۳۱۱- داد بابک
۳۱۲- داعی حسن
۳۱۳- دل‌پذیر مژگان
۳۱۴- دل‌پذیرساعد
۳۱۵- دوست‌دار فرزین
۳۱۶- دهقان معصومه
۳۱۷- دیلمی بهداد
۳۱۸- دینی سیما
۳۱۹- دیوانی سوسن
۳۲۰- دانش‌پذیر احمد
۳۲۱- دانش‌پور اردشیر
۳۲۲- دانش‌ور آسا
۳۲۳- دانشیان سیروس
۳۲۴- داودی مهاجر فریبا
۳۲۵- داوودی آرمان
۳۲۶- دباغی کیوان
۳۲۷- درخشان حماد
۳۲۸- درخشانی فرشید
۳۲۸- درشتی حسن
۳۲۹- درویش میلاد
۳۳۰- درویشمند ابوذر
۳۳۱- درویشیان اکبر
۳۳۲- درویشیان محمد
۳۳۳- دولابی فرشاد
۳۳۴- دهدیزی فرید
۳۳۵- دهقانیان سارا
۳۳۶- دهکردی مریم
۳۳۷- دیلم صالحی مرضیه
۳۳۸- دینی سیما
۳۳۹- دیوانی سوسن
۳۴۰- دریانی حسین
۳۴۱- دایی بهار
۳۴۲- ذبیحی سعید
۳۴۳- ذوالفقارى مهدى
۳۴۴- ذوقی رضا
۳۴۵- ذاتی یاور
۳۴۶- راد فريبا
۳۴۷- راد محمد
۳۴۸- راد ساسان
۳۴۹- رادخو هوشنگ
۳۵۰- رحمتی مینا
۳۵۱- رحمتی سهراب
۳۵۲- رزاق منش اشکان
۳۵۳- رشیدی اسماعیل
۳۵۴- رشیدی علیرضا
۳۵۵- رضایی سعید
۳۵۶- رضایی فرهنگ
۳۵۷- رضایی زهرا
۳۵۸- رضایی سارا
۳۵۹- رضایی دانیال
۳۶۰- رضوی محسن
۳۶۱- رضیعی عماد
۳۶۲- رمضان‌پور علی اصغر
۳۶۳- رموز منوچهر
۳۶۴- رودکی هوشنگ
۳۶۵- روزگرد سیمین
۳۶۶- روشن سیروس
۳۶۷- راحت گچ کار رحیم
۳۶۸- راحمی پور راحله
۳۶۹- رازمند رضا
۳۷۰- رافت احمد
۳۷۱- راموز مهدی
۳۷۲- ربانی املشی زهرا
۳۷۳- رجبی زمان
۳۷۴- رحمانی فرج
۳۷۵- رحیمی الهام
۳۷۶- رحیمی پرهام
۳۷۷- رحیمی هیوا
۳۷۸- رحیمی مریم
۳۷۹- رزاقی امید
۳۸۰- رزم آرا منوچهر
۳۸۱- رستمی بانو
۳۸۲- رشیدی رضا
۳۸۳- رضا نسرین
۳۸۴- رحیمی مصطفی
۳۸۵- رضایی سعید
۳۸۶- رضایی وحید
۳۸۷- رضایی سامان
۳۸۸- رضایی علی‌رضا
۳۸۹- رضوی احسان
۳۹۰- رضی ویدا
۳۹۱- رفیع زاده شهرام
۳۹۲- رمضان‌پور رضا
۳۹۳- رمضانیان فرامرز
۳۹۴- رنجبر فرح‌روز
۳۹۵- روحانی فرید
۳۹۶- روحانی مرجانه
۳۹۷- روحانی روحی
۳۹۸- رودکی میثم
۳۹۹- روغنی بهنام
۴۰۰- رها مینا
۴۰۱- ریاحی سیما
۴۰۲- رییس دانا فریبرز
۴۰۳- رئیسی رضا
۴۰۴- رشیدیان جهانشاه
۴۰۵- رئیسی حشمت
۴۰۶- زاهدي نادر
۴۰۷- زعیم کوروش
۴۰۸- زمانی محسن
۴۰۹- زماني محمد
۴۱۰- زارع جواد
۴۱۱- زارع محمد
۴۱۲- زارعی علی
۴۱۳- زرهی حسن
۴۱۴- زم روح الله
۴۱۵- زمانی شیرین
۴۱۶- زمانی علی
۴۱۷- زمانی مهدی
۴۱۸- زندی بهرنگ
۴۱۹- زیلائی علی اکبر
۴۲۰- سبزی رحمان
۴۲۱- سپهری اصغر
۴۲۲- ستایش آرزو
۴۲۳- ستایش محمد
۴۲۴- سجادی جیسون
۴۲۵- سخایی احمد
۴۲۶- سراج سامان
۴۲۷- سراجی احمد
۴۲۸- سربی پارسا
۴۲۹- سلاحی پیمان
۴۳۰- سلامت فرمد مهشاد
۴۳۱- سنجری کتی
۴۳۲- ساجدپور پروانه
۴۳۳- سادات سحر
۴۳۴- سازگارا محسن
۴۳۵- صائینی ناصر
۴۳۶- ستایش آرزو
۴۳۷- ستوده نسرین
۴۳۸- سحرخیز عیسی
۴۳۹- سراچی مجید
۴۴۰- سربازى عليرضا
۴۴۱- سربخشیان حسن
۴۴۲- سرتیپی محمد
۴۴۳- سرمدی علی
۴۴۴- سروش هیوا
۴۴۵- سعادتی حسین
۴۴۶- سعیدی وحید
۴۴۷- سلطان‌پور سعید
۴۴۸- سلطانی عبدالفتاح
۴۴۹- سلطانی مائده
۴۵۰- سلطانی فهیمه
۴۵۱- سلطانی احمد
۴۵۲- سلطانی مهین
۴۵۳- سلمان سیما
۴۵۴- سلیمان‌زاده احسان
۴۵۵- سلیمانی حمیدرضا
۴۵۶- سلیمانی علی
۴۵۷- سلیمی فریبا
۴۵۸- سلیمی نیاز
۴۵۹- سلیمی هایده
۴۶۰- سمیع نژاد مجتبی
۴۶۱- سنجابی رضا
۴۶۲- سنجری کیانوش
۴۶۳- سنندجی بهرام
۴۶۴- سوری ساسان
۴۶۵- سومند لیلا
۴۶۶- سومند رضا
۴۶۷- سیاووشی رضا
۴۶۸- سیف پرویز
۴۶۹- سیف خسرو
۴۷۰- سیف اللهی سعید
۴۷۱- سیف زاده علی‌
۴۷۲- سیف زاده مریم
۴۷۳- سیف زاده مونا
۴۷۴- سیف زاده حسام
۴۷۵- سیمایی مهرسیما
۴۷۶- شادانلو جهانگیر
۴۷۷- شادفر شانی
۴۷۸- شاه حسيني حسين
۴۷۹- شریف‌پور مارال
۴۸۰- شكفته افراسياب
۴۸۱- شمس سیداحمد
۴۸۲- شکوری گیل چالان مازیار
۴۸۳- شیرازی آزاده
۴۸۴- شامبیاتی کریم
۴۸۵- شاه اويسي حسين
۴۸۶- شریف پور ولی
۴۸۷- شریف پور مارال
۴۸۸- شریفی بهمن
۴۸۹- شفیعی مسعود
۴۹۰- شفیعی طاهره
۴۹۱- شکور هامون
۴۹۲- شمشیردار پیمان
۴۹۳- شمشیری حجت
۴۹۴- شهری علی‌
۴۹۵- شهریاری جعفر
۴۹۶- شهسواری حسام
۴۹۷- شیبانی شهریار
۴۹۸- شیخ‌علی تهرانی حمید
۴۹۹- شهبازی پروین
۵۰۰- شوریابی حمزه
۵۰۱- شهسواران محمد
۵۰۲- صالحی حسین
۵۰۳- صديق‌پورعليرضا
۵۰۴- صديقي ناهيد
۵۰۵- صفایي مريم
۵۰۶- صفری شیرزاد
۵۰۷- صمیمی محمدباقر
۵۰۸- صادق زاده ميلانى كاويان
۵۰۹- صادق مازندرانی هاتف
۵۱۰- صادقی طاهره
۵۱۱- صادقی حسین
۵۱۲- صادقی محمد
۵۱۳- صادقی نور بهمن
۵۱۴- صادقین جواد
۵۱۵- صالح نريمان
۵۱۶- صالح زاده دارا
۵۱۷- صالحی وجیهه
۵۱۸- صامت ماندانا
۵۱۹- صبا فرهنگ
۵۲۰- صباحی کیارش
۵۲۱- صحتی کوروش
۵۲۲- صدیقی آزاد
۵۲۳- صفارسقلایی نیما
۵۲۴- صفایی بهرام
۵۲۵- صفایی دریا
۵۲۶- صفری آذر
۵۲۷- صفری آیدا
۵۲۸- صفوی سالار
۵۲۹- صمدی علی
۵۳۰- صداقتی اسفند
۵۳۱- ضیایی فواد
۵۳۲- طالبی منصور
۵۳۳- طبرزدی فاطمه
۵۳۴- طبری یعقوب
۵۳۵- طبری عزت
۵۳۶- طالبی منصور
۵۳۷- طالبی رضا
۵۳۸- طالقانی رضا
۵۳۹- طاهری محمدرضا
۵۴۰- طاهری کاوه
۵۴۱- طاهریان رویا
۵۴۲- طباطبایی حسن
۵۴۳- طبرزدی علی
۵۴۴- طبرزدی ابوالفضل
۵۴۵- طبرزدی حسین
۵۴۶- طبرزدی صدیقه
۵۴۷- طبرزدی رضا
۵۴۸- طبرزدی میسا
۵۴۹- طبری هلن
۵۵۰- طلوع مینا
۵۵۱- طنازی پدرام
۵۵۲- طهماسبی محمد
۵۵۳- طهماسبی مهناز
۵۵۴- طاهری کاوه
۵۵۵- ظریفی نیا حمید رضا
۵۵۶- عبدالله زاده عیسی
۵۵۷- عبدی شیرین
۵۵۸- عجمی علی
۵۵۹- عرب‌شاهی مهدی
۵۶۰- عسگري غلام
۵۶۱- علوی شاهد
۵۶۲- علوی سیدمصطفی
۵۶۳- علی اکبری حسن
۵۶۴- علی‌مرادی شاهین
۵۶۵- عارف پیمان
۵۶۶- عباس‌پولی فواد
۵۶۷- عباسی احسان
۵۶۸- عبدالحسین زاده عیسی
۵۶۹- عبدالعليان مرتضی
۵۷۰- عبدالکوکبی فریده
۵۷۱- عبداللهی رامین
۵۷۲- عبدوسی سامان
۵۷۳- عبدی اسماعیل
۵۷۴- عبقری سیاوش
۵۷۵- عبقری شهلا
۵۷۶- عثمانی ابوبکر
۵۷۷- عسگری فرامرز
۵۷۸- عظیمی دانیال
۵۷۹- عفیفی حمید
۵۸۰- علا سوندی مهوش
۵۸۱- علمدارى كاظم
۵۸۲- علوی حسین
۵۸۳- علوی فهیمه
۵۸۴- علی آقائی احمد
۵۸۵- علی مردای شاهین
۵۸۶- علی‌پور عیسی
۵۸۷- علی‌پور رضا
۵۸۸- علیخانی علی
۵۸۹- علی‌زاده نظیر
۵۹۰- علی‌زاده زهره
۵۹۱- علی‌زاده مقتدر حبیب
۵۹۲- علی‌نقیان مرتضی
۵۹۳- علی‌نقیان نیما
۵۹۴- علی‌نقیان رضا
۵۹۵- عموزاده عباد
۵۹۶- عابدی مهکام
۵۹۷- عبادی شیرین
۵۹۸- غلامی رضا
۵۹۹- غلامی مهسا
۶۰۰- غلامی حسن
۶۰۱- غلامی اصغر
۶۰۲- فاطمى شاهين
۶۰۳- فائق سال وحید
۶۰۴- فرجی منصور
۶۰۵- فرخ نیا فرشید
۶۰۶- ابراهیمی  امیرفرشاد
۶۰۷- فروغی سیاوش
۶۰۸- فرهاد ناهيد
۶۰۹- فوادیان رسول
۶۱۰- فولادی فیروزه
۶۱۱- فاضلی افشین
۶۱۲- فاطمی پرستو
۶۱۳- فاطمی پگاه
۶۱۴- فتحیان پور میترا
۶۱۵- فتوتی علی
۶۱۶- فرجى منصور
۶۱۷- فرحی فریدون
۶۱۸- فرخی فر فرشید
۶۱۹- فرشی مهدی
۶۲۰- فرقدانی آتنا
۶۲۱- فروهر پرستو
۶۲۲- فرهودی منیر
۶۲۳- فعلی فاطمه
۶۲۴- فکری سیروس
۶۲۵- فلاحی کوشیار
۶۲۶- فلسفی‌فر محسن
۶۲۷- فلکی فریال
۶۲۸- فیاض ستاره
۶۲۹- فیض هانیه
۶۳۰- فیضی صادق
۶۳۱- فهیمی زینب
۶۳۲- فرشی هانیه
۶۳۳- فروزی نادر
۶۳۴- قابلی ماندانا
۶۳۵- قادري سيامك
۶۳۶- قاسمی فرهنگ
۶۳۷- قزل‌باشان ایمان
۶۳۸- قادری صدیق
۶۳۹- قاسمی ایرج
۶۴۰- قاسمی الهه
۶۴۱- قجر آریا
۶۴۲- قدیم‌خانی جعفر
۶۴۳- قدیمی نسترن
۶۴۴- قدیمی علی‌رضا
۶۴۵- قطبی فرزاد
۶۴۶- قلی زاده شهریار
۶۴۷- قمی زاده سپیده
۶۴۸- قنبری کوروش
۶۴۹- قیومی رحیم
۶۵۰- قوامی اسماعیل
۶۵۱- قنوی نسیم
۶۵۲- كيانى عليرضا
۶۵۳- کارمی هادی
۶۵۴- کاغذچی علی
۶۵۵- کاویان امیر
۶۵۶- کرم زاده مکوندی ژیلا
۶۵۷- کرمی محمد
۶۵۸- کریمی یاسر
۶۵۹- کریمی کورش
۶۶۰- کسروی امیر
۶۶۱- کل اغلو موسی
۶۶۲- کلهری آرش
۶۶۳- کیا چهزاد
۶۶۴- کازرونی صنم
۶۶۵- کاظمی شاهین
۶۶۶- کردستانی آرش
۶۶۷- کرمی امجد
۶۶۸- کرمی سینا
۶۶۹- کروبی محمدتقی
۶۷۰- کریمی سعید
۶۷۱- کریمی فرهاد
۶۷۲- کریمی ایرج
۶۷۳- کریمی رضا
۶۷۴- کریمی مسیح
۶۷۵- کریمیان اکبر
۶۷۶- کریمیان نسب افشین
۶۷۷- کسری دکتر
۶۷۸- کشاورز بهرنگ
۶۷۹- کلانتری حبیب
۶۸۰- کلایی علی
۶۸۱- کلهرودی راد سید نوید
۶۸۲- کمالی مهرداد
۶۸۳- کمالی شهرام
۶۸۴- کیارستمی شاهین
۶۸۵- کیان ارثی وحید
۶۸۶- كار مهرانگيز
۶۸۷- كرمى اكبر
۶۸۸- کلیجی احمدی تانیا
۶۸۹- کهنمویی پور ارسلان
۶۹۰- کیان آژنگ
۶۹۱- گلچین فر جواد
۶۹۲- گیو فرشید
۶۹۳- گلپایگانی حجت
۶۹۴- گلپور محمد
۶۹۵- گلپور احمد
۶۹۶- گلزار فاطمه
۶۹۷- گلزار ابوالفضل
۶۹۸- گلشن منوچهر
۶۹۹- گنجی شیوا
۷۰۰- گلشن منوچهر
۷۰۱- لفوتی محمدصفر
۷۰۲- لاهیجی عبدالکریم
۷۰۳- لاهیجی بیژن
۷۰۴- لطفی خاطره
۷۰۵- لیاقت لیلا
۷۰۶- لارستانی پیام
۷۰۷- لطفی زهرا
۷۰۸- لیماکشی مزدک
۷۰۹- ماهری محمود
۷۱۰- ماهوتی‌ها حسین
۷۱۱- متولي سيدجواد
۷۱۲- محمدی منوچهر
۷۱۳- محمدی عباس
۷۱۴- محمدی کیهان
۷۱۵- محمدى رويا
۷۱۶- مدی ایرج
۷۱۷- مرادی مهسا
۷۱۸- مرادی سیاوش
۷۱۹- مرادیان حجت
۷۲۰- مستوفی فرانک
۷۲۱- مقدسی مهرداد
۷۲۲- مقدم خدیجه
۷۲۳- مقدم رضوان
۷۲۴- مقیمی اکبر
۷۲۵- ملک پور مریم
۷۲۶- مولوی فرشته
۷۲۷- مهاجری نژاد رضا
۷۲۸- مهرانى بهزاد
۷۲۹- مهرگان سالار
۷۳۰- مهرگان مهرشاد
۷۳۱- میلانی کاویان
۷۳۲- ماسالی حسن
۷۳۳- مالکی مهدی
۷۳۴- مالکی صدیقه
۷۳۵- مبین رضا
۷۳۶- مترقی جلال
۷۳۷- متین سرور
۷۳۸- مجتهدی فریدون
۷۳۹- مجلسی داریوش
۷۴۰- مجیدزاده علیرضا
۷۴۱- مجیدی علیرضا
۷۴۲- محسن مرسده
۷۴۳- محمدپور اکبر
۷۴۴- محمدزاده منیژه
۷۴۵- محمدزاده شعوبی ادهم
۷۴۶- محمدنژاد فاطمه
۷۴۷- محمدی رضا
۷۴۸- محمدی حسین
۷۴۹- محمدی فرحناز
۷۵۰- محمدي سحر
۷۵۱- محمود کلایه فرهمند
۷۵۲- محمودی آرزو
۷۵۳- محمودی ایمان
۷۵۴- محمودی نقی
۷۵۵- مخبر فرزين
۷۵۶- مرادی مجتبی
۷۵۷- مقدم ناهید
۷۵۸- مرادی پریسا
۷۵۹- مرادیان مروت
۷۶۰- مرادی‌هیوا
۷۶۱- مولانیا اقبال
۷۶۲- مرسل‌پور سیروس
۷۶۳- مروتی علی
۷۶۴- مژده فرهاد
۷۶۵- مسیبیان حمیدرضا
۷۶۶- مشیری رحمان
۷۶۷- مشيرى بهرام
۷۶۸- مصباح ضیا
۷۶۹- مصداقی ایرج
۷۷۰- مصطفايى محمد
۷۷۱- مصلح باران
۷۷۲- مظفری کیومرث
۷۷۳- مظفری محمد
۷۷۴- مظفری آرمان
۷۷۵- معصومی تهرانی عبدالحمید
۷۷۶- معصومى بهزاد
۷۷۷- معظمی مهرنوش
۷۷۸- معمارنژاد محمود
۷۷۹- معین بیژن
۷۸۰- مقدسی مهرداد
۷۸۱- مقدم سمیر
۷۸۲- مقدم وحید
۷۸۳- مقدم زیبا
۷۸۴- مقدم مریم
۷۸۵- ملاولی رضا
۷۸۶- ملک پروین
۷۸۷- ملکی دکتر محمد
۷۸۸- منتظری احمد
۷۸۹- منصوری سیروان
۷۹۰- منصوریان حمید
۷۹۱- منظوری مجید
۷۹۲- منوچهری سیروس
۷۹۳- موحد لیلا
۷۹۴- موحدی امین
۷۹۵- موذن مریم
۷۹۶- موذن لاله
۷۹۷- موسوی فرزانه
۷۹۸- موسی ده‌سری وحید
۷۹۹- موثق عارف
۸۰۰- مولاولی رضا
۸۰۱- مومنی علی
۸۰۲- مومنی محمد
۸۰۳- مهتاوند آرش
۸۰۴- مهدوى آرش
۸۰۵- مهدی علی اکبر
۸۰۶- مهدی پور امیر
۸۰۷- مهدی نژاد شهاب
۸۰۸- مهر فومنی مینو
۸۰۹- مهرام شیرین
۸۱۰- مهرانی بهناز
۸۱۱- مهرگان مهرشاد
۸۱۲- مهری آزاده
۸۱۳- مهریزی هستی
۸۱۴- میرسیاب مهین
۸۱۵- میرشجاعیان حسینی اشکان
۸۱۶- میرذوالفقاری آرین
۸۱۷- میرزاخانی روح الله
۸۱۸- میرزا زاده افسانه
۸۱۹- میرزایی مازیار
۸۲۰- میرستاری انور
۸۲۱- میلانی کیوان
۸۲۲- موذن‌زاده مریم
۸۲۳- ملک‌پور الهام
۸۲۴- محمدی ملیحه
۸۲۵- مهرانی آیدا
۸۲۶- مصطفايى رستگار
۸۲۷- محمدی نرگس
۸۲۸- ملک رضا
۸۲۹- نادری‌فر همایون
۸۳۰- نایب یزدی مریم
۸۳۱- نايب هاشم حسن
۸۳۲- نبوی نادر
۸۳۳- نجفی محمد
۸۳۴- نصرتی محسن
۸۳۵- نوایی حمیدرضا
۸۳۶- نورانی محمد
۸۳۷- نورانی سعیده
۸۳۸- نوری‌زاد محمد
۸۳۹- نادری علی‌رضا
۸۴۰- ناظمی توران
۸۴۱- نانکلی شهرزاد
۸۴۲- نجاری مسعود
۸۴۳- نجفی قباد
۸۴۴- نجفی حسن
۸۴۵- نجفى شيرين
۸۴۶- نصرتی محسن
۸۴۷- نصرتی سمیه
۸۴۸- نصیری حمید
۸۴۹- نظری مادح
۸۵۰- نظری حسین
۸۵۱- نظری قاسم
۸۵۲- نگار صادق
۸۵۳- نگهدار علی
۸۵۴- نمازی بهرام
۸۵۵- نوبری حسن
۸۵۶- نوبهار آنجلا
۸۵۷- نوذر مهدی
۸۵۸- نوراللهی میثم
۸۵۹- نورمحمدی احمد
۸۶۰- نيرومندفرد صمد
۸۶۱- نيك‌بخش عليرضا
۸۶۲- ناجی حبیب زاده فرشته
۸۶۳- حامی علی
۸۶۴- هدایت کیوان
۸۶۵- هرمیداس باوند داوود
۸۶۶- هميلى مينو
۸۶۷- هاتفی نیما
۸۶۸- هاشمی تبسم
۸۶۹- هدایتی آدنه
۸۷۰- هرسینی رضا
۸۷۱- هزاره مقدم نسرین
۸۷۲- همتی توران
۸۷۳- هورشید شهرام
۸۷۴- هوشمند ممتاز امير
۸۷۵- وارياني مهتاب
۸۷۶- ورقایی بهروز
۸۷۷- یاربیگی درویش‌وند امیر
۸۷۸- یزدانی ملینا
۸۷۹- یزدانی امید
۸۸۰- یزدچی اشکان
۸۸۱- یزدی فریده
۸۸۲- یاری اسماعیل
۸۸۳- یازرلو محمدجواد
۸۸۴- یگانه فرهاد
۸۸۵- یوسفی قربان‌علی