ادعای طائب: شورای عالی امنیت ملی موسوی و کروبی را تفهیم اتهام کرده است!

مطابق قانون مرجع اصلی تفهیم اتهام، محاکم قضایی هستند وشورای‌عالی امنیت ملی برای تفهیم اتهام به رهبران جنبش سبز موضوعیت قانونی ندارد.‏‏

By Irani, in اخبار سر خط خبرها on . Tagged width: ,

 Mahdi-Taeb-saham-newsرئیس شورای قرارگاه عمار گفت: اگر دادگاه صالحه‌ای برای رسیدگی به جرایم سران فتنه برپا شود حکم آنها بسیار بالاتر از حصر خانگی است.طائب خاطر نشان کرد: تمام بررسی‌هایی که شورای عالی امنیت ملی در خصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آن‌ها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است.

به گزارش سحام به نقل ازخبرگزاری بسیج، مهدی طائب، رئیس شورای قرارگاه عمار با تبیین نظر فقها مبنی بر«باغی» بودن سران فتنه درنظام اظهار داشت: ما برای تدوین و تبیین این دیدگاه باید ابتدا خود را در زمان حکومت پیامبر اسلام(ص) ببینیم؛ درآن زمان دو نوع هجوم به نظام اسلامی صورت می‌گرفت، یک هجوم بیرونی بر حکومت برای ضربه زدن به نظام و دوهجوم عناصر فرصت‌طلب داخل نظام علیه حکومت اسلامی.

وی افزود: در مورد اول که عناصر بیرونی بر نظام اسلامی هجوم می‌برند باید اصطلاح «کافرحربی» را در موردشان بکار برد و در مورد دوم که افرادی از داخل نظام قصد آسیب رساندن به نظام را دارند به عنوان«باغی» شناخته می‌شوند.

طائب خاطرنشان کرد: هرکسی که برای سرنگونی نظام اسلامی با زور و روش‌هایی از جمله فریب، اردوکشی خیابانی و اقدامات مسلحانه اقدام کند بغی برنظام اسلامی انجام داده است و کسی که بغی می‌کند باید سرجایش نشانده شود و درمقابل اقداماتش ایستاد و درصورت تحقق اقدامش باید او را از بین برد.

رئیس شورای قرارگاه عمار با بیان اینکه کسی که اقدام به لطمه زدن به نظام با غوغاسالاری کند باغی محسوب می‌شود گفت: فتنه 88 همچون اقدامات خیلی ازجریانات همچون سازمان مجاهدین خلق و حزب توده یکی از مظاهر بغی بود که درقضیه فتنه 88 در مورد افرادی که قبلا در حکومت مسئولیت‌هایی همچون نخست وزیر و ریاست مجلس را برعهده داشتند صادق است.

وی به موضوع تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی به جرایم سران فتنه اشاره کرد و با تاکید بر اینکه این دادگاه دارای یک قاضی و یک‌سری دادنامه است و قاضی پس از تحقیقات ازطریق دستگاه‌های مختلف کیفر خواستی دراین خصوص صادر می‌کند گفت: مسأله بغی سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس قوه قضائیه که خودش نیز قاضی‌القضات است حضور داشت و همچنین دستگاه‌های امنیتی که باید اطلاعات مربوط به سران فتنه را هم ارائه می‌کردند در شورای عالی امنیت ملی حاضر بودند.

طائب خاطر نشان کرد: تمام بررسی‌هایی که شورای عالی امنیت ملی درخصوص سران فتنه گرفته به خود آنها ابلاغ و در واقع آنها را تفهیم اتهام کرده است که موضوع بغی بر نظام توسط آن‌ها برای اعضای شورای عالی امنیت ملی اثبات شده است.

به گزارش خرداد، رئیس شورای قرارگاه عمار همچنین جرم سران فتنه را برای نظام محرز دانست و تاکید کرد: اگر بنا باشد دادگاه صالحه ای برای رسیدگی به جرایم سران فتنه برپا شود حکم آنها بسیار بالاتر از حصر خانگی است.

ادعای طائب درحالی‌ بیان می‌شود که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

هم‌چنین مطابق قانون اساسی مرجع اصلی تفهیم اتهام، محاکم قضایی صالحه هستند و شورای عالی امنیت ملی برای تفهیم اتهام به رهبران جنبش سبز موضوعیت قانونی ندارد.‏‏