گردش مالی موادمخدراقتصاد را به لرزه درآورده است

وزیرکشور گفت: گردش مالی مواد مخدر درکشور سالی سه میلیارد دلار معادل 10 هزار میلیارد تومان است که اساس اقتصاد کشور را به لرزه در آورده است.

به گزارش سحام به نقل ازایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی پنج شنبه 29 آبان در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان، اظهار کرد: دربحث ضربه زدن به پیکره اقتصادی قاچاقچیان ضعف قانونی داریم به طوری‌که قاضی نمی‌تواند تشخیص دهد که آیا کسب مال فرد از راه مجاز بوده است یا خیر؟

وی با بیان اینکه قاضیان باید قدرت تشخیص داشته باشند، افزود: به عنوان مثال فردی 35 ساله که فقط 5 کلاس سواد دارد ظرف دوسال دوهزارمیلیارد تومان درحسابش واریز شده و حتی به اسم مردگان حساب باز کرده است، آیا این فرد پول را از راه بیل زدن به دست آورده است؟

رحمانی فضلی تصریح کرد: به جز این مورد 30 شبکه دیگر مورد شناسایی قرار گرفته است به طوری‌که هزینه بررسی و رسیدگی به همه این مسائل را می‌دهیم تا قوه قضاییه خارج از نوبت هر پرونده‌ای که از شبکه‌ها و سرشبکه‌ها می‌رسد را مورد قضاوت قرار دهد.

وی خطاب به اعضای شورا گفت: اگر جایی به شبکه یا سرشبکه‌ای برخورد کردید و سرشاخ شدید به شما کمک می‌کنیم و از نظرامنیت و هزینه شما را تامین می‌کنیم چراکه اگر این شبکه‌ها منهدم شوند بسیاری از مشکلات مربوط به مواد مخدر برطرف می‌شود.

گردش مالی مواد مخدر اقتصاد کشور را به لرزه در آورده است

وی اذعان کرد: گردش مالی مواد مخدر درکشورعلاوه براین‌که اساس و پیکره اقتصادی کشور را به لرزه در می آورد، سیستم اداری، قضایی، بورس، خرید و فروش و فرهنگ را فاسد کرده و یک کشور را دچار آسیب می کند.

وزیرکشوردرادامه اظهار کرد: نگاه آسیب شناسانه به مواد مخدر و طرح آثار وعواقب آن و بزرگ‌نمایی موضوع به نگاه توحیدی واعتقادی ما برمی‌گردد که راضی به آسیب دیدن یک نفر هم درجامعه نیستیم.

وی با بیان اینکه 98.5 درصد جمعیت کشور پاک هستند، اظهار کرد: هرچند تنها 1.5 درصد از جمعیت کشور آلوده به موادمخدر است اما باید یک مصون سازی عظیم منبعث از اعتقادات مردم داشته باشیم.

اگر موادمخدر را کنترل کنیم 46 درصد زندانیان آزاد می شوند

وزیرکشور با اشاره به اینکه 46 درصد زندانیان مربوط به موادمخدر است، افزود: اگر مقوله موادمخدر را کنترل کنیم 46 درصد زندانیان آزاد می شوند. هم‌چنین 51 تا 52 درصد بزه‌کاری‌ها از قبیل سرقت، همسرآزاری و قتل وابسته به این موضوع است که اگر رفع شود دیگر چنین موضوعاتی نخواهیم داشت.