دادستان کل کشور به ملاقات محمدعلی طاهری رفت

آقای طاهری اعلام کرده بود که به دلیل مفتوح بودن پرونده اتهامی خود درخصوص اتهام «افساد فی الارض»، دست به اعتصاب غذا زده است.

taheri-reisi-saham-news

دادستان کل کشور در بیست و سومین روز از اعتصاب غذای محمدعلی طاهری- زندانی عقیدتی جمهوری اسلامی ایران- به ملاقات وی رفت.

بنا به گزارش‌های ارسالی به سحام،«سیدابراهیم رئیسی» دادستان کل کشور در پی اعتصاب غذای محمدعلی طاهری، بنیان‌گذارعرفان حلقه، دربیمارستان به ملاقات او رفت. هنوزازنتایج این دیدار گزارشی در دست نیست.

دادستان کل کشور درحالی از محمدعلی طاهری دربیمارستان دیدارکرد که آقای طاهری به دلیل ضعف ناشی از اعتصاب غذا از بند ۲- الف زندان اوین، به بیمارستان منتقل شده بود و درحالت نیمه بی‌هوشی به‌سر می‌برده است.

به نظر می‌رسد پس ازانتشار نامه محمدعلی طاهری خطاب به احمد شهید، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل درامورایران و در پی ابراز نگرانی مجامع حقوق بشری و ارسال نامه‌هایی توسط این مجامع به ایران، احضارسفرای ایران در برخی ازکشورها وهم‌چنین تجمعات شاگردان آقای طاهری درتهران و برخی شهرها و برگزاری تجمعات اعتراضی خارج ازکشور، وضعیت این زندانی عقیدتی از سکوت خبری خارج شده است.

محمدعلی طاهری درنامه‌اش به احمد شهید، مشخصا از موارد نقض حقوق بشر توسط اطلاعات سپاه، بازپرس، بازجوها و قاضی پرونده اش شکایت کرده و برای ادای شهادت دراین مورد ابراز آمادگی کرده است. اخبار رسیده حاکی از افزایش فشارها به آقای طاهری پس از انتشار این نامه دارد.

پس ازحضور«سیدابراهیم رئیسی» دربیمارستان وملاقات با محمدعلی طاهری، اخبار تایید نشده‌ای مبنی بر قرارانتقال آقای طاهری به بندعمومی و ابلاغ حکم اتهامی سه و نیم سال حبس مربوط به قبل، دربین هواداران آقای طاهری انتشاریافت. این درحالی‌ست که این حکم – که براساس آن محمدعلی طاهری از سه سال و نیم قبل در زندان انفرادی به‌سر می‌برد- قانونا بایستی درهمان زمان به اوابلاغ می‌شده و او در همان زمان باید به بندعمومی منتقل می‌شده است.

گفتنی‌است آقای طاهری از روزاول محرم تاکنون، بیش از بیست روز دراعتصاب غذای تر بوده و در روزهای اخیراین اعتصاب را به اعتصاب غذای کامل(خشک) تبدیل کرده است. این درحالی‌ست‌ که اعتصاب غذای خشک وی، منجربه تضعیف وضعیت جسمانی و انتقال وی به بیمارستان شده است.

آقای طاهری درآستانه اعتصاب غذا اعلام کرده بود که به دلیل مفتوح بودن پرونده اتهامی خود درخصوص اتهام «افساد فی الارض»، دست به اعتصاب غذا زده است و تا زمان بسته شدن پرونده اش دست از اعتصاب غذا نخواهد کشید.