دیدارحسین کروبی، عبدالله مومنی وعرب مازار با بهمن احمدی امویی

دراین دیدار حسین کروبی ضمن آبلاغ سلام مهدی کروبی گفت: پدرم آرزوی سلامتی و آزادی هرچه سریعتر همه زندانیان سیاسی را دارد.

حسین کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی دبیرکل محصور حزب اعتماد ملی و نامزد ریاست جمهوری در کودتای خونین سال ۱۳۸۸، عسگرپوراز نزدیکان مهدی کروبی و از فرماندهان سابق دفاع مقدس، عرب مازار مشاورسابق میرحسین موسوی نامزد محصور کودتای انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و عبدالله مومنی فعال سیاسی و زندانی سابق سیاسی به دیدار بهمن احمدی امویی روزنامه نگاری که چندی پیش با تحمل حکم پنج سال و چهارماه از زندان آزاد شد، رفتند.

به گزارش سحام، در این دیدار حسین کروبی فرزند ارشد یکی از رهبران درحصر جنبش سبز، ضمن آبلاغ سلام مهدی کروبی گفت: پدرم آرزوی سلامتی و آزادی هرچه سریعتر همه زندانیان سیاسی را دارد.

همچنین بهمن احمدی امویی از شرایط زندان و تجربیات متفاوت خود درطول این سال ها گفت و حاضرین دراین جلسه، ضمن دعا برای رفع حصر رهبران جنبش سبز و زندانیان سیاسی، به تبادل نظر درباره مسائل مختلف پرداختند.
karoubi&Bahman-Ahmadi-saham-news

karoubi&Bahman-Ahmadi-saham-news

karoubi&Bahman-Ahmadi-saham-news

Arab-mazar-ahmadi-amouei-saham-news