پس ازچهارسال یک فعال سیاسی جنبش سبز به مرخصی آمد

سیدمحمد ابراهیمی ازفعالان کمیته مادران عزادارجنبش سبز، درپی حوادث پس ازکودتای انتخاباتی سال ۸۸ بازداشت و به ۵ سال زندان محکوم شد.

By Irani, in اخبار سر خط خبرها on . Tagged width: ,

seyed-Mohamad-Ebrahimi-saham-news
سیدمحمد ابراهیمی زندانی سیاسی زندان اوین پس از چهارسال برای اولین بار به مرخصی اعزام شد.

به گزارش سحام، روز۵ پنجشنبه بعداز۴ سال، این زندانی سیاسی برای اولین بار به مرخصی آمده است.
قرار است وی روز۴ شنبه برای تمدید مرخصی خود اقدام کند و درصورت عدم تمدید این زمان به زندان باز خواهد گشت.

گفتنی است بعد از تامیین وثیقه با مبالغ مختلف ازطرف خانواده این زندانی سیاسی، بازپرس «خورشیدی» هربار با بهانه های واهی از اعطای مرخصی به وی جلوگیری کرده و سیدمحمد ابراهیمی، پس از۴ سال این بار توانسته است از مرخصی استفاده کند.

سیدمحمد ابراهیمی فعال مدنی واز فعالان کمیته مادران عزادارجنبش سبز، در پی حوادث پس ازانتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸(جنبش سبز) بازداشت و به ۵ سال زندان محکوم شد.