شعری که سحر برای ستار سروده بود

دراین مراسم محمد نوری‌زاد، دکترملکی، نسرین ستوده، رضا خندان، گیتی پورفاضل، نرگس محمدی و تعدادی دیگرازفعالین مدنی حضور داشتند.

By سحام, in اخبار سر خط خبرها on . Tagged width: , ,

sahar-sattar-beheshti-sahamnewsمراسم تولد ستار بهشتی روز هفتم شهریور(جمعه) از ساعت۴ الی ۶ بعداز ظهر در منزل مادر ستاربهشتی برگزار شد. 

به گزارش سحام، دراین مراسم برخی از فعالین سیاسی و مدنی حضور داشتند و تعدادی ازآنان به ایراد سخن پراختند.
درابتدای مراسم«گوهرعشقی» با ابراز تشکرازحاضرین برای حضور دراین مراسم تاکید دوباره کرد که فرزندم ستار بهشتی به ناحق و زیرشکنجه کشته شده است. وی دربخش دیگری از صحبت‌هایش گفت زمانی که شنیدم فرزندم کشته شده به‌جای گریه و زاری، هلهله شادی و دامادی فرزندم را سر دادم.
گوهرعشقی در بخشی دیگراز سخنانش ضمن ابراز تشکر از زحمات گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستاربهشتی گفت که خانم پورفاضل وکیل مورد اعتماد خانواده ستاربهشتی است و تا من زنده ام وکیل ماست و پس ازمرگ من وکیل دخترم «سحربهشتی» خواهد بود.
درادامه محمد نور‌ی‌زاد سخنان کوتاهی داشت و در ضمن سخنانش اشاره کرد که برخی از قدرت‌مندان ازاین مادر رنجور و نحیف می ترسند و ما می‌دانیم که آن‌ها از چه می ترسند. وی ضمن ستایش از ایستادگی این مادر داغ‌دیده ادعا کرد ایستادگی شما، مدعیان قدرت را زمین گیر نموده است.
پس از محمد نوریزاد، نسرین ستوده مطالبی را مطرح نمود واز دوران زندان و زمان کشته شدن ستاربهشتی خاطره ای را نقل کرد. وی اظهار داشت که پرونده ستاربهشتی یک خواست شخصی نیست، درد مشترک همه ما ایرانیان است و باید این نوع کشتارها از سوی حکومت پایان یابد.
دراین مراسم افرادی هم‌چون محمد نوری‌زاد، دکترمحمد ملکی، نسرین ستوده، رضا خندان، گیتی پورفاضل، نرگس محمدی و تعدادی دیگراز فعالین مدنی و سیاسی حضور داشتند.

سحر بهشتی خواهر ستار نیز در پایان این مراسم، طی سخنانی با تشکرازحضور حاضرین دراین مراسم، قطعه سروده ای را به برادر جان‌باخته اش تقدیم نمود.

اگر روزی تو برگردی

اگر روزی تو بازآیی، برایت خانه می‌سازم
زشوق تو به شعرم قصه وافسانه میسازم

اگر بر باورهستی به گنجد بازگشت تو
به دور پیکرت با برگ گل گلخانه می‌سازم

پرستو بودی و رفتی، اگر روزی تو برگردی
زگلبرگ شقایق ها ، برایت لانه می سازم

برای آن که محصورت کنم در کوچه های عشق
چو تندیسی برایت من یکی بت خانه می سازم

اگر شمع ام شوی روشن کنی دهلیز قلبم را
به دور شمع تو خود را چو یک پروانه می سازم

اگر روزی به روی مهر بر شهرم گذر کردی
مپرس از من چه می سازم، ولی با غم تو را بیگانه می سازم

ویديوی سخنان نسرین ستوده و نیز لینک سخنان محمد نوری زاد در این مراسم قابل دسترسی است.