برای نوروز ۹۳ هنوز هیچ زندانی سیاسی به مرخصی نیامده است

evin-zendan-sahamnewsدر سالی که تنها ساعاتی به پایان آن باقی مانده، قوه قضاییه که وظیفه ذاتی اش طبق قانون اساسی گسترش عدالت و دفاع از حقوق مردم است، بیشترین فشار و محدودیت را بر زندانیان سیاسی اعمال کرد.

سایت کلمه در مطلبی آورده:‌ پس از رای مردم و انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور، مسئولان قوه قضاییه و خصوصا محافل تندرو در این قوه، عصبانیت خود از رای مردم را با فشار و سختگیری بیش از پیش نسبت به زندانیان مظلوم سیاسی، تسکین داده و می دهند. رفتاری که نه تنها هیچ وجه قضایی ندارد بلکه شوربختانه شئون و اخلاق دشمنی سیاسی از موضع قدرت نیز در آن مشاهده نمی شود.

پس از جنبش سبز در سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ همواره تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی تحت عناوین مختلف از جمله عفو آزاد و معمولا تعداد قابل توجهی در عید نوروز به مرخصی چند روزه می رفتند. پس از عفو ۸۰ نفره در اردیبهشت ۸۹، در آذر سال ۸۹ و در عید غدیر قریب ۶۰ نفر از زندانیان سیاسی آزاد و یا با تخفیف مجازات روبرو شدند. در عید فطر سال ۹۰ براساس اعلام دادستانی تهران ۱۳۰ نفر از زندانیان سیاسی آزاد شدند. در سال ۹۱ دادستانی تهران آمار آزادشدگان در عید فطر را ۱۰۰ نفر اعلام کرد. در سال ۹۲ نیز تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری مسولان قضایی صحبت از آزادی تعداد زیادی از زندانیان سیاسی مقارن عید فطر می کردند و به تعدادی از خانواده های آنها نیز قولهایی در این زمینه داده شده بود.

با این حال پس از انتخابات ریاست جمهوری و شکست نامزد مورد نظر مسئولان قضایی همه چیز به یکباره تغییر کرد و برای اولین بار در عید فطر سال ۹۲ حتی یکنفر از زندانیان سیاسی نیز آزاد نشد.

چندی بعد دادستان کل کشور در یک نشست خبری اعلام کرد که در عید غدیر ۸۰ نفر از زندانیان سیاسی آزاد می شوند، ادعایی که هیچگاه محقق نشد.

در این مدت در مواردی مسئولان قضایی به ویژه در دادستانی تهران به خانواده هایی که پی گیر آزادی زندانیان خود بودند در اظهار نظری قابل تامل، می گفتند: بروید آزادی آنها را از رییس جمهورتان بخواهید.

در این سال تنها تعداد معدودی زندانی سیاسی که اکثرا ۸۰ تا ۹۰ درصد دوران محکومیت خود را طی کرده بودند تحت عنوان عفو آزاد شدند.

در ماه های اخیر مسئولان قضایی از آزادی تعداد قابل توجهی از زندانیان سیاسی در عید نوروز و همچنین مرخصی تعداد قابل توجهی از آنها سخن به میان آورده بودند و به خانواده های زندانیان نیز قولهایی مبنی بر آزادی، داده شده بود. ولی این بار نیز به دلیل عصبانیت آنها از گزارش احمد شهید و بیانیه بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، جلوی کلیه آزادی و مرخصی ها گرفته شده است.

برای اولین بار طی سالهای گذشته در عید نوروز ۹۳ تاکنون حتی یکنفر از زندانیان سیاسی به مرخصی نیامده است. اکنون پرسشی که پیش روی سران دستگاه قضا قرار دارد این است که چه مبانی و اصولی مدنظر آنهاست که اجازه می دهد خشم خود از اعتراض به بی قانونی ها را با سرکوب بیشتر و تضییع حقوق افزون تر تسکین دهند، و نکته درخور تامل افکار عمومی و کلیه ارکان حاکمیت – اعم از دولت، مجلس و… – اینکه آیا زندانیان سیاسی سبز که از آنها با تعبیر گروگان های انتخابات ۸۸ یاد می شد، اینک به قربانیان و گروگان های انتخابات ۹۲ بدل شده اند؟!