دیدار ابوالفضل عابدینی با خانواده ستار بهشتی

Sattar-Beheshti-Abolfazl-Abediniابوالفضل عابديني به ديدار گوهر عشقي مادر ستار بهشتي رفت در اين ديدار خانواده ستار بهشتي ضمن تشكر از ايستادگي و جوانمردي ابوالفضل عابديني در اعلام شهادت به دادگاه روحيه قوي اين فعال حقوق بشر را ستودني دانشته و تاكيد كردند در هنگامه اي كه كمتر ياوري داشتيم ابوالفضل عابديني و حسين رونقي و برخي از زندانيان سياسي ما را همراهي نمودند.
بنا به گزارش سحام٬ در اين ديدار مادر ستار بهشتي با اشاره به بي دادگاه قوه قضاييه در پايمال نمودن خون ستار بهشتي اظهار داشت متاسفم كه در دوره اي زندگي ميكنم كه با نام اميرالمومنين يكي از فرزندان آن امام را در روز عيد غدير زير شكنجه مي كشند و به راحتي تمام دستگاهها هماهنگ با هم در صدد پايمال نمودن گل تقديمي من در راه آزادي ايران بر آمدند.
گوهر عشقي با اشاره به خواست اوليه اش اعلام كرد قاتل ستار در برابر من وكيل مورد اعتمادم خانم گيتي پور فاضل و دخترم در اتاق بازپرسي و در خضور بازپرس اقرار كرد كه ستار را زير شكنجه كشته با اين وجود سيستم قصايي كشور و تمام امكانات حكومتي براي سركوب يك مادر داغدار و فرزند از دست داده بسيج شدند و به هر ترفند كثيفي متوصل مي شوند.
در اين ديدار ابوالفضل عابديني نيز با گرامي داشت ياد ستار خاطراتي از با هم بودند در بند زندان اوين را بيان كرد.