وزیردادگستری خواستار توبه موسوی و کروبی شد!

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در اولین نشست خود با اصحاب رسانه که در ساختمان جدید وزارت دادگستری برگزار شد،خواستار ابراز توبه از سوی موسوی و کروبی، رهبران جنبش سبز شد.

پورمحمدی در این نشست و در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا اینکه گفته شده اگر مسببن فتنه 88 توبه کنند می‌توانند به جامعه باز گردند، شامل کروبی و میرحسین موسوی نیز می‌شود و اینکه چرا این دو نفر دادگاهی نمی‌شوند؟ گفت: نظام برای کسی استثنا قائل نیست. اینکه کسانی که محکوم شدند بخواهند توبه کنند می‌توانند به جامعه باز گردند و بگویند که ما قانون‌مند هستیم و به آرامش کشور پایبندیم و اگر چنین چیزی را اعلام کنند می‌توانند مشمول عفو شوند.
وزیر دادگستری ادامه داد: نسبت به محاکمه این افراد صحبت‌های زیادی مطرح شده و نظام این موضوع را سبک و سنگین کرده است و تا الان نیز شاهد آثار آن هستیم. نظام هوشمندانه تلاش می‌کند تا از فتنه جدیدی جلوگیری کند.
پورمحمدی ادامه داد: امنیت کشور و عدم اختلاف اصل است. همچنین نظام به دنبال رفتارهای خشن نیست، اما منافع و مصالح ملی در اولویت قرار دارد.