ده فایده مهم “رباتهای نمازخوان” برای ایران

By سحام, in يادداشت ها on . Tagged width: ,

» روح الله زم

انشالله با پیشرفت نسل جدید “روباتهای نماز خوان” در آینده ای نزدیک شاهد حضور آنها در نمازهای جمعه سراسر کشور باشیم.
این روبات فکر بنده را بصورت اساسی درگیر خود کرد.اندکی تامل کردم و دیدم میتوان اینپیشامد را به یک “اتفاق مبارک” تبدیل کرد که منشاء اثرات فرخنده ای برای کشور باشد.

ذیلا چند نمونه از این اثرات را مختصرا تحریر و بیان میکنم:

اول- مهمترین اثر آن اینست که جامعه از مشاهده هفتگی چهره احمد خاتمی،احمد علم الهدی،احمد جنتی،کاظم صدیقی و امامی کاشانی رهایی می یابد و آرامش روانی خود را باز می یابد.
دوم- بدین منظور با یک برنامه ریزی منظم و سهل ،برنامه سخنرانی هفتگی قرائت خطبه های نماز جمعه توسط “ستاد برگزاری نماز جمعه” سراسر کشور مهیا و شاهد ادعاهای ریز و درشت و خلاف واقع و غیر علمی خطیبان جمعه در سراسر کشور نخواهیم بود.
سوم-اجلاس سراسری “ائمه جمعه سراسر کشور” که به مناسبتهای مختلف با ریخت و پاشهای مرسوم همراه است و حداقل سالی دوبار در شهرهای مختلف کشور برگزار میشود لغو و از این بابت صرفه اقتصادی نصیب کشور خواهد شد.
چهارم- از پرداخت حقوقهای میلیونی به ائمه جمعه سراسر کشور جلوگیری و از این رهاورد نیز صرفه اقتصادی نصیب اقتصاد بحران زده کشور خواهد شد.
پنجم- اگر هر هفته نیاز به شنیده شدن صدای ائمه جمعه سراسر کشور باشد،ستاد برگزاری نماز جمعه میتواند خطبه هر هفته نماز جمعه را با صدای ائمه جمعه رسمی هر شهر از زبان این رباط نماز خوان پخش تا خاطر ائمه جمعه “توانمند” کشور مکدر و ناراحت نشود.مثلا این رباط می تواند در تهران خطبه های هفتگی نماز جمعه خود را با صدای احمد جنتی،کاظم صدیقی،احمد خاتمی و آقای خامنه ای بخواند تا جامعه دچار “بحران ناشی از نشنیدن” صدای صدیقی و جنتی و خاتمی در نمازهای جمعه نشود.
ششم-از ائمه جمعه سراسر کشور که در پی این اتفاق خجسته بیکار میشوند میتوان در جهت عمران و آبادانی کشور استفاده کرد.مثلا از آنها جهت آبادانی کویر لوت یا بیابانهای بایر کشور استفاده کنند تا بغیر از بیان صحبتهای غیر علمی و بحران زا برای کشور خود نیز مفید فایده باشند.
هفتم- دفاتر سراسری ائمه جمعه سراسر کشور در هر استان،شهرستان،شهر و روستا تعطیل ، از پرداخت هزینه های چند میلیونی ماهیانه از این پیشامد جلوگیری و دولت مبالغ حاصله از این صرفه جویی را در جهت “بیمه همگانی” یا “امرار معاش کارگرانی” که حقوق های معوقه چندین ماهه دارند استفاده کند.
هشتم- با تعطیلی دفاتر ائمه جمعه در جای جای کشور،استانداران (بعنوان عالی ترین مقام دولت در هر استان) این آسودگی را خواهند داشت که بدون دخالت امامان جمعه در روند امور اجرایی و شانتاژهای مرسوم خبری رسانه های وابسته به آنان در محل مدیریت خود،با فراغت بال به آبادانی محل ماموریت دولتی خود اقدام و از ناحیه دخالت امامان جمعه در روند اجرایی فعالیتها نگرانی ای نداشته باشند.
نهم- با این ابتکار و برنامه ریزی علمی ،احمد جنتی جمله “ددمنشانه” را درست تلفظ خواهد کرد،کاظم صدیقی احساسات خود را کنترل و گریه نخواهد کرد،چشمهای احمد خاتمی هم مرا بیاد “در” قابلمه آشپزخانه مان نخواهد انداخت.
دهم- در ساعات کاری محافظین امنیت نمازهای جمعه (اعم از پرسنل حفاظت مقامات،نیروهای انتظامی و امنیتی و …) صرفه جویی چشمگیری خواهد شد.زیرا کسی قصد ترور یک روبات را در سر نمی پروراند و بدین وسیله نقشه های استکبار جهانی برای ترور ائمه جمعه “فکور و توانمند” کشور خنثی خواهد شد و مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و “سگ هار نجس منطقه” کوبیده خواهد شد.صرفه جویی ناشی از این اقدام هم میتواند در جهت رفع فقر و گرسنگی اقشار مظلوم جامعه مورد استفاده قرار گیرد.