رو سیاه تاریخ نشویم

By سحام, in يادداشت ها on . Tagged width: ,

» روح الله زم

در اینکه حال عمومی آقای مهدی کروبی خوب نیست و هر لحظه امکان حادثه ای ناخوشایند برای ایشان محتمل است هیچ شکی نیست.پیشتر نیز آقای علی مطهری این هشدار را به مسئولین نظام داده است که اگر اتفاقی برای آقای کروبی در حصر غیرقانونی بیفتد برای نظام عواقب خوبی در پی نخواهد داشت.
معتقدم اکنون آقایان موسوی ، کروبی و بانو رهنورد برای پیگیری خواسته های جمع عظیمی از مطالبه کنندگان و معترضان به نتیجه انتخابات 88 در حصر هستند و هر یک از ما وظیفه ای در قبال آنها و تاریخ داریم.این وظیفه نسبی ست،هر فردی میتواند کاری را انجام دهد که از عهده اش بر می آید.
رهبران جنبش سبز و زندانیان متعدد سیاسی مان اکنون در حصر و حبسند و ما در برابر تاریخ پاسخگو خواهیم ماند که چطور مطالباتمان را پیگیری میکنیم و چطور از رهبران دربندمان حمایت بعمل می آوریم.
آنها در برابر تمامی مطالبات خود(که انصافا مطالبات مردم نیز هست) ایستادگی کرده اند و خم به ابرو نیاورده اند و این ایستادگی تا پای جان نیز ادامه خواهد یافت.

در این بین شرایط جسمانی آقای کروبی،نگرانی های زیادی را دامن زده است.هر چند بنده “کم حوصلگی” ایشان را رد میکنم و ممکن است گزارشات مشابه را به پای کهولت سن آقای کروبی بگذارم،اما بحمدلله و تعالی روحیه ایشان – علیرغم تمامی کاستی های جسمانی که در حصر نصیبشان شده است – مناسب و مقاوم است و همچنان خواستار پاسخگویی حکومت نسبت به اعمال غیر قانونی خویش هستند.در مورد آقای میرحسین موسوی نیز چنین امری صادق است.

امیدوارم ما در مقابل تاریخ رو سیاه نشویم و طوری رفتار نکنیم تا در آینده کسی “جرات نکند” به نمایندگی از مردم پا پیش بگذارد و در برابر حاکمیت قد علم کند و با خود نگوید؛ “نباید حسابی روی حرف مردم باز کرد،چرا که در مواقع سخت ما را تنها می گذارند”. باید به رهبرانمان و افراد برجسته همفکرمان این اطمینان را بدهیم که تا آخر پای آنان ایستاده ایم و در این راه از هیچ حمایتی دریغ نخواهیم کرد.

قطعا از هواداران بیشمار جنبش سبز هستند افرادی که در دولت آقای روحانی حضور دارند و باعث “دق دل” دادن به حسین شریعتمداری و طائبیان شده اند،آنها نیز مادامامیکه مطالبات مردم را پیگیری کنند، بر روی چشم و دل ما جا دارند و حکومت قطعا نمیتواند میان ما با آنها اختلافی بیفکند و بازی کهنه اختلاف افکنی را میان ما با آنها پیگیری کند.

ما در حال حاضر یک هدف قابل دسترس داریم و آن “رفع حصر از رهبران جنبش سبز” و “آزادی زندانیان سیاسی” دربندمان است و در رسیدن به این خواست،سبز و بنفش با یکدیگر اتحاد دارند و هدف خود را پیگیری خواهند کرد.