شواهد تازه از علت مرگ ستار بهشتی

By سحام, in اخبار سر خط خبرها on . Tagged width:

یک منبع آگاه به پرونده ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که در سال ۱۳۹۱ جان خود را در بازداشتگاه از دست داد گفت که یکسال پس از این واقعه، خانواده وی مطلع شده است که در یک گزارش پزشک قانونی خونریزی ریه، کبد، کلیه و مخچه، در زمان بازداشت ستار بهشتی مطرح شده است. به گفته این منبع این گزارش پزشکی قانونی که درپرونده وجود دارد، جای تردیدی باقی نمی گذارد که مرگ این وب لاگ نویس بر اساس خونریزی داخلی و مغزی بوده است.

به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، این منبع با اشاره به اینکه پس از ارسال پرونده مرگ ستار بهشتی به دادگاه کیفری آنها از وجود این گزارش پزشک قانونی در میان پرونده ۳۰۰۰ هزار صفحه ای این مرگ مطلع شدند به کمپین گفت: «این گزارش یکی از پزشکان پزشک قانونی است که برای تالار تشریح پزشک قانونی سال گذشته فرستاده است اما خانواده و وکیل ستار تا زمانیکه پرونده در مهرماه امسال به دادگاه فرستاده نشده بود حق خواندن پرونده را نداشتند و از آن بی اطلاع بودند.»

او همچنین گفت: «اواخر مهرماه امسال وکیل ستار بهشتی توانست اجازه کپی نظر پزشک قانونی را از دادگاه بگیرد. پس از آن چون ما متوجه اصلاحات پزشکی نبودیم آن را به چند دکتر متخصص نشان دادیم. پزشکان متخصص توضیح دادند در این گزارش عنوان شده ستار دچار خونریزی ریه، کبد، کلیه و زیر مخچه در مغز شده و همه پزشکان متفق القول بودند که ستار در اثر این خونریزی ها فوت کرده است.»

این منبع با اشاره به نظریه پزشک قانونی که به صورت رسمی اعلام شده بود، گفت: «پزشک قانونی در گزارشی سال گذشته عنوان کرد که مرگ احتمالا بر اثر استرس بوده است در حالیکه ما پس از یکسال متوجه گزارش یکی از پزشکان پزشک قانونی شدیم که در داخل پرونده وجود دارد و بر اساس آن ستار بر اثر خونریزی داخلی فوت کرده است.»