تفهیم اتهام “اقدام تبلیغی علیه نظام” به فرزند شهید حجت نظر

By سحام, in سر خط خبرها on .

بشیر نظری فرزند سردار شهید حجت نظری با اعلام خبر تفهیم اتهام “اقدام تبلیغی علیه نظام” به خود و آزادی اش به قید کفالت در صفحه فیس بوک شخصی اش نوشته است: شنبه‌ی گذشته(چهارم آبان) هم‌راه با مادرم(به عنوان کفیل) به شعبه‌ی دوم بازپرسی اوین رفتیم. در صحبت با بازپرس، متوجه شدم دو اتهام دیگر از سوی کارشناس پرونده متوجه بنده بوده که خوش‌بختانه خود ایشان دو اتهام دیگر را وارد ندانسته بود.

نظری در ادامه توضیح داده است: دو اتهام دیگر عبارت بود از “تشویش اذهان عمومی” و “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” که خداراشکر از سوی نماینده‌ی دادستانی وارد تشخیص داده نشد و تنها “اقدام تبلیغی علیه نظام” به من تفهیم شد. بنده هم دفاعیات نهایی را تقدیم کرده و مواردی را نیز شفاهی بیان کردم. به هرترتیب، تا زمان تعیین تکلیف و صدور کیفرخواست و رسیدن پرونده به دادگاه انقلاب و صدور احتمالی حکم مجرمیت، با قرار کفالت آزادم.