امیدها برای برگزاری دادگاه ستار به یأس تبدیل شد

By سحام, in اخبار اصلی سر خط خبرها on . Tagged width: ,

sattar-beheshti-sahamnews8-2-1وکیل‌مدافع اولیای‌دم ستار بهشتی گفت: جلسه محاکمه متهم به قتل ستار بهشتی در روز ۵ آبان برگزار نخواهد شد.

گیتی پورفاضل به ایسنا گفت: صبح امروز به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران مراجعه کردم و در آنجا به من گفته شد که جلسه دادگاه در روز ۵ آبان برگزار نمی‌شود.

وی علت برگزار نشدن جلسه دادگاه را رسیدگی نکردن به اختلاف نظرهای موجود بین دادستان،‌ بازپرس و خودش عنوان کرد.

وکیل‌مدافع اولیای‌دم ستار بهشتی، افزود: بر این اساس تا زمان تصمیم‌گیری درباره دادگاه صالح به رسیدگی به این پرونده، جلسه‌ای برگزار نخواهد شد.

طبق کیفرخواست، عنوان اتهامی متهم به قتل ستار بهشتی، قتل شبه‌عمد است و بر این اساس پرونده به دادگاه عمومی ارسال شده است، ولی اگر قاضی دادگاه عمومی قتل را عمدی تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال خواهد کرد.