آزادی چهار زندانی سیاسی دیگر

By سحام, in از بند سر خط خبرها on . Tagged width:

۴زندانی سیاسی دیگر در ماههای پایانی حبس آزاد شدند.

به گزارش کلمه بعد از ظهر امروز دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲ چهار نفر دیگر از زندانیان سیاسی که نوعا

ماههای پایانی حبس خود را طی می کردند آزاد شدند .

آزادشدگان عبارتند از :

۱- عیسی خان حاتمی

۲- مهدی تاجیک

۳- وحید روح بخش

۴- پیمان صمدی

افراد آزاد شده فوق الذکر بخش قابل توجه حبس خود را طی کرده بودند . عیسی خان حاتمی از چند ماه قبل در مرخصی بود و حبس وی در شرف اتمام بود . مهدی تاجیک نیز از دو هفته قبل در مرخصی به سر می برد .