خانواده های زندانیان سیاسی سالروز تولد مهدی کروبی را گرامی داشتند

karoubi-mahdi-sahamnews24جلسه قرآن هفتگی خانواده های زندانیان سیاسی روز سه شنبه برگزار شد.

به گزارش نوروز در این جلسه مطابق هر هفته آیاتی از قرآن تلاوت، ترجمه و به اختصار شرح شد و پس از آن خانواده ها به گزارش وضعیت زندانیان خود پرداختند.

هم چنین در این مراسم تولد مهدی کروبی از رهبران محصور جنبش سبز که ادامه حصر غیرقانونی مشکلات بسیاری برای وی و خانواده اش به وجود آورده است، گرامی داشته شد.

خانواده های زندانیان سیاسی که همواره آزادی فوری رهبران جنبش، آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را در صدر مطالبات خود دانسته و بر آن اصرار داشته اند، در این جلسه نیز با تأکید بر ضرورت رهایی هرچه سریع تر تمام زندانیان سیاسی که بعد از آزادی چند نفر روند آن متوقف شده، خواستار رفع حصر رهبران شدند و این خواسته را یک مطالبه ملی برشمردند.

یادآور می شود با گذشت روزها از ادعای دادستان کل مبنی بر عفو ۸۰ زندانی سیاسی و تأکید وزیر اطلاعات بر این موضوع دادستانی هم چنان از اعلام لیست آزادی ها امتناع می کند و این مسئله موجب نگرانی خانواده ها به خصوص برای متوقف شدن روند درمان و کند شدن روند مرخصی ها در این روزها شده است.