تشکیل جلسه فوق العاده هیات امنای دانشگاه آزاد تا قبل از مهر

By سحام, in سر خط خبرها on .

رییس دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد با اشاره به درخواست تعدادی از اعضای هیات امنای دانشگاه آزاد مبنی بر تشکیل جلسه فوق العاده، گفت: جلسه فوق العاده هیات امنای دانشگاه آزاد در آینده ای نزدیک و قبل از آغاز سال تحصیلی تشکیل می شود.

یاسر هاشمی در گفت وگو با ایسنا، در حاشیه دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی از دفتر توسعه فناوری های ریاست جمهوری، در خصوص صورتجلسه منتشر شده مبنی بر عزل فرهاد دانشجو، گفت: هیچ نامه دست گردونی برای عزل فرهاد دانشجو وجود نداشته است و فقط خبر دروغی بود که در برخی رسانه ها منتشر شد.

وی در خصوص صحت و ماهیت صورتجلسه منتشر شده، اظهارکرد: تا جایی که بنده اطلاع دارم جمعی از هیات امنا تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده داشته اند. به طور عادی جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد هر دو ماه یک بار تشکیل می شود، البته برای تشکیل جلسه فوق العاده جمعی از اعضای هیات امنا می توانند تقاضا دهند.
یاسر هاشمی رفسنجانی

به گفته یاسر هاشمی، در مورد اخیر نیز جمعی از اعضای هیات امنا تشکیل جلسه فوق العاده با دستور موضوع مسائل جاری دانشگاه داده اند و موضوع عزل فرهاد دانشجو دستور این جلسه نبوده است.

وی با اشاره به درخواست تعدادی از اعضای هیات امنا به تشکیل جلسه فوق العاده، گفت: پیش بینی می کنم در آینده نزدیک جلسه فوق العاده هیات امنای دانشگاه آزاد تشکیل شود، چرا که رییس هیات امنای دانشگاه آزاد نامه درخواست اعضای هیات امنا را برای تشکیل جلسه فوق العاده به فرهاد دانشجو دبیر هیات امنا ارسال کرده است.

رییس دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد در خصوص نحوه روابط اعضای هیات امنا با فرهاد دانشجو، گفت: هر دو طرف روابط خوبی دارند، هرچند اختلاف سلیقه ها در تصمیم ها کم نبوده است، اما به جهت اینکه دانشجویان و دانشگاه ضربه و آسیبی نبیند، هیات امنا سعی می کرد، از ایجاد چالش خودداری کند.