همسر شهید باکری: موسوی و کروبی برای حفظ مردم در بدنه نظام با خدا معامله کردند

fateme-chehelamirani-sahamnewsسحام نیوز: فاطمه چهل امیرانی، همسر شهید باکری در یادداشتی کوتاه در صفحه شخصی فیس بوکش در مورد رای اعتماد کابینه نوشته است: معتقد هستم اعتراضات بعد ار ۲۹ خرداد دقیقا کمک به این اقایان بود چون مردم با دادن هزینه نگذاشتند دست این ها به خون خیلی ها که بی گناه در زندان ها بودند آلوده شود.

از این بابت مدیون مردم فهیم و آگاه ایران می باشند و با نظر آقای نجفی موافقم که برای نظام مقدس جمهوری اسلامی آبرو داری کردند .بزرگوارانی امثال آقای مهندس موسوی و خانم رهنورد و آقای کروبی و خیلی ها دیگر که موقعیت دنیایی خود را در برابر وجدان و دنیای آخرت معامله کردند تا مردم در بدنه ی نظام بمانند و با تغییر رفتار حتی کم در مسئولین حماسه ۹۲ را بیافریند.

بهتر است مقامات امنیتی واقعیت ها را در خفا هم شده بگویند تا این اقایان از توهم خارج شوند و بدانند چقدر مدیون خیلی از فتنه گران هستند. در ضمن یکی از دست آورد های اعتراضات البته در از ای هزینه های سنگین را تغییر دیالوگ های رد و بدل شده در مجلس آنهم مجلسی که رای به آن تحریم بود ذکر کرد. بغیر از عده ای که قرص فتنه خورده بودند ،در بقیه می شد رشد عقلانیت و اخلاق را دید.