واژه بهار عربی و صداسیما

By سحام, in مطالب مخاطبان on .

صدای مردم:

من یکی از کارکنان صدا و سیما هستم. مدتی است شایعه شده که به بخش های خبری گفته اند دیگر از اصطلاح بیداری اسلامی درباره جنیش های خاورمیانه استفاده نکنید.

من و دوستانم این طور تحلیل می کنیم که چون بهار عربی در کشورهایی مثل مصر و تونس با چالش هایی روبرو شده است دیگر این ها مایل نیستند آنرا بیداری اسلامی داننسته و به خود منتسب کنند و از واژه انقلاب های عربی به جای آن استفاده می کنند .

لطفا این را منتشر کنید تا این رسانه رسوا رسواتر شود.