قدیانی: قصد قتل مرا دارند؛ تا زمانی که زنده هستم با خودکامگی و استبداد مطلقه مقابله می کنم

By سحام, in اخبار اصلی سر خط خبرها on . Tagged width: ,

ghadyani-sahamnews2سحام نیوز: ابوالفضل قدیانی، مسن ترین زندانی سیاسی سبز بند ۳۵۰ زندان اوین، روز دوشنبه هنگام تبعید به زندان قزلحصار در جمع زندانیان سیاسی گفت: برخورد هایی که با من صورت گرفته برای خاموش کردن من و جلوگیری از بیان نظراتم است. در صورتی که اینگونه برخوردهای غیر قانونی و ظالمانه ای که با مخالفان و منتقدان صورت می گیرد، عزم و اراده مان را برای پیگیری اهداف و آرمان هایمان راسخ تر و جدی تر و ایمان مان را به راهی که برگزیده ایم مستحکم تر خواهد کرد.

به گزارش کلمه، ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی روز گذشته به دستور قاضی صلواتی از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان قزل حصار کرج منتقل شد. پیش نماز بند ۳۵۰ اوین آخرین نماز جماعت ظهر و عصر را دیروز در فضای عاطفی و معنوی خاصی برگزار کرد.

این زندانی سیاسی دوران ستمشاهی معتقد است که دلیل این تصمیم غیرقانونی، بیانیه ها و نامه های منتشر شده از سوی وی بوده است.

روز گذشته نیز زهرا رحیمی همسر قدیانی گفته بود گرچه این دستور از سوی قاضی صلواتی ابلاغ شده البته ما که می دانیم خودش کاره ای نیست و امنیتی ها سوار بر قانون هستند.

صبح روز دوشنبه هنگامی که خانواده آقای قدیانی برای ملاقات کابینی هفتگی به زندان اوین مراجعه کردند به آنها گفته شد صلواتی دستور داده ملاقات انجام نشود و ایشان به زندان قزل حصار منتقل شود.

در زندان قزل حصار هیچ زندانی سیاسی ای وجود ندارد و زندانیان آن عمدتا قاچاقچیان مواد مخدر و یا جرم هایی هستند که در طبقه بندی سازمان زندان ها، جزو زندانیان خطرناک محسوب می شوند.

بر اساس این گزارش بعد از ظهر روز دوشنبه، پس از مستقر شدن گارد ویژه و پلیس مسلح در ورودی بند ۳۵۰ و ورود گار ضد شورش به بند ۳۵۰، قبل از انتقال قدیانی، زندانیان این بند با تجمع و در فضایی متاثر کننده، ضمن خواندن سرود های ملی و میهنی و سردادن شعار های جنبش سبز: یا حسین میر حسین، مرگ بر دیکتاتور مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، نصر من الله و فتح قریب – مرگ بر این دولت مردم فریب، قدیانی قدیانی خدا به همراه تو – بمیرد بمیرد دشمن گمراه تو، هیهات من الذله، حمایت خود را از آقای قدیانی و اعتراض به انتقال وی را ابرازداشتند.

ابوالفضل قدیانی در این جمع با تاکید بر اینکه مشکل تاریخی کشور استبداد است گفت: ملت ما بیش از صد سال است با استبداد مبارزه می کنند ولی هنوز موفق نشده اند استبداد را ریشه کن کنند و در مقاطع تاریخی نیز که فرصت محو استبداد بوجود آمد از آن درست استفاده نکرده اند.

وی در ادامه تصریح کرد مشکل امروز کشور، نیز استبداد مطلقه فقیه در قالب استبداد دینی است که خود بدترین نوع استبداد است.

عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با بیان اینکه “تلاش من باید مقابله بنیادین و ریشه ای با استبداد و برقراری دموکراسی باشد” خاطرنشان کرد: این برخورد هایی که با من صورت گرفته برای خاموش کردن من و جلوگیری از بیان نظراتم است. در صورتی که اینگونه برخوردهای غیر قانونی و ظالمانه ای که با مخالفان و منتقدان صورت می گیرد، عزم و اراده مان را برای پیگیری اهداف و آرمان هایمان راسخ تر و جدی تر و ایمان مان را به راهی که برگزیده ایم مستحکم تر خواهد کرد.

قدیانی همچنین آزادی و دموکراسی را دو مطالبه اساسی و تاریخی ملت دانست و گفت با تحقق آزادی و دموکراسی است که می توان انتظار تحقق عدالت را داشت.

این زندانی سیاسی که بیش از یک سال است که بدون حکم و به صورت غیرقانونی در زندان نگهدای می شود در ادامه گفت: در برخوردی که مدتی قبل هنگام اعزام به بیمارستان با من شد، حدود ۱۲ نفر از پاسیاران زندان با فرماندهی شخصی به نام محمد فراوان که از پاسیار های زندان است به من حمله کردند. بعدتر یکی از پاسیاران حمله کننده گفته بود که این برخورد از قبل طراحی شده بود و به دلیل اینکه قدیانی ناراحتی قلبی دارد، با این برخورد ممکن است دچار ایست قلبی شود، که خداوند چنین مقدر نکرده بود و این اتفاق نیفتاد.

قدیانی در پایان تاکید کرد این انتقال هم با چنین قصدی است و اینها قصد قتل مرا دارند، اما من از آنها هیچ ترس و واهمه ای ندارم و تا زمانی که زنده هستم به بیان دیدگاه ها و نظرات و مقابله با خودکامگی و استبداد مطلقه را ادامه می دهم.

ابوالفضل قدیانی در پایان با شعارهای زندان سیاسی و تاثر حاضران بند ۳۵۰ را ترک و به وسیله مامورین ویژه عازم زندان قزل حصار شد.