مهدی کروبی: شجاعت داشته باشید ما را محاکمه علنی کنید

By سحام, in اخبار اصلی سر خط خبرها مهدی کروبی on .

سحام نیوز: مجتبی واحدی مشاور مهدی کروبی اعلام کرد به عنوان مشاور آقای کروبی پیام مستقیم ایشان را که چند دقیقه پیش با سختی بسیار توانستم از ایشان بگیرم، به اطلاع کسانی که این صحبت را می‌شوند می‌رسانم.

در این پیام آقای کروبی قبل از هرچیز از همسایگان و اهالی صبور محل که دیشب بار دیگر تا حدود ساعت نیمه شب، ناچار شدند شعارهای رکیکِ «لات»های حکومت را بشنوند، عذرخواهی کرد.

متن منتشر شده در صفحه فیس بوک محتبی واحدی به شرح زید است:

دقایقی پیش با سختی فراوان با شیخ شجاع وافتخار آفرین ، صحبت کردم . برای من که بیست ونه سال است با شیخ در ارتباط هستم تعجبی نداشت که روحیه او با زمانی که رئیس مجلس بود هیچ فرقی نکرده و حتی استوار تر از آن ایام ،  بر سر عهد خود با ملت ایستاده است.
او از من خواست پیامش را به مردم ایران وهمه آزادگان جهان برسانم

یک-آقای کروبی قبل از هرچیز از من خواست که از همسایگان و اهالی صبور محل که دیشب بار دیگر تا حدود ساعت نیمه شب ، ناچار شدند شعارهای رکیکِ « لات » های حکومت را بشنوند عذرخواهی کرد

دو ـ  کروبی بار دیگر آمادگی خود را برای محاکمه در یک دادگاه علنی اعلام  وخطاب به سران حکومت گفت :« اگر غیرت و شجاعت دارید  لااقل مانند حکومت شاه رفتار کنید که ا گر مبارزانی مانند طالقانی ، گلسرخی ، بخارایی و دهها مبارز با اندیشه های متفاوت به بند می کشید اجازه انتشار محاکمات آنها در رسانه ها را می داد.
کروبی گفت تکلیف صدا وسیمایِ دروغ پرداز مشخص است اما اگر حاکمیت ، شجاعت و غیرت دارد فوراً دادگاه علنی برای من تشکیل دهد  وبه رسانه های مکتوب  ومجازی در داخل کشور اجازه دهد دفاعیات واسناد من را منتشر نمایند

سه ـ کروبی پیامی هم برای آقایان قالیباف ، ناطق نوری و حسن روحانی داشت او با اشاره به اینکه شکستن هم زمان سکوت این سه نفر وبرخی ظرایف موجود در اظهار نظر آنها و نیز هم زمانی آن با اطلاعیه دستوری هیئت رئیسه خبرگان هر نوع تردید در خصوص الزام آقایان به اظهار نظر را برطرف می کند از این سه نفر خواست با صدور اطلاعیه ای، محاکمه علنی او واجازه انتشار دفاعیاتش در رسانه ها را نیز خواستار شوند.

چهار – کروبی از برخی شیرهای کاغذی حکومتی خواست اگر شجاعت وغیرت دارند او را به صورت علنی محاکمه کنند تا او در یک دادگاه علنی نشان دهد براندازان اصلی چه کسانی هستند .
به گفته کروبی ، بر اندازی قبلا توسط بخش هایی از حاکمیت انجام شده و آنچه امروز در کشور جاکم است نه جمهوری است ونه اسلامی . یعنی جمهوری اسلامی توسط  میراث خواران حکومتی ، سر نگون شده است.