شنبه, ۲۸ مهر , ۱۳۹۷

نا آرامیها در عراق

منتشر شده در: .

»مهدی نوربخش

بیش از یکهفته است که جنوب عراق و حوالی شهر بزرگ بصره با ناارامیهای ممتمدی از طرف مردم روبرو بوده است. مردم به ناکارامدی دولت عراق، فساد گسترده درنهادهای دولتی و بیکاری اعتراض نموده اند. سه روز پیش نخست وزیر عراق، حیدر العبادی، که در یک کنفرانس امنیتی ضد داعش در براسل شرکت کرده بود، بکشور عراق برگشت تا مستقیما به ارزیابی ریشه های مشکلات در این استان جنوبی و حوالی ان بپردازد. جالب توجه است که ایت الله سیستانی و مقتدی صدر هر دو از اعتراضات مردم حمایت نموده اند و از مردم و نیروهای نظامی خواسته اند که دست بخشونت و خونریزی نبرده و از به اتش کشیدن اموال عمومی و خصوصی سخت پرهیز نمایند. حیدر العبادی به پنج نفر از وزاری خود مسئولیت داده است که به ریشه یابی نارامیهای بصره بپردازند. رئیس جمهور عراق، فواد معصوم، از استانداران جنوبی و دولت مرکزی خواسته است که مشکلات جنوب را ریشه یابی نموده و پاسخ در خوری به معترضین بدهند.
دفاتر بعضی از شرکتهای نفتی و احزاب، مثل حزب الدعوه، در جنوب عراق به اتش کشیده شده اند. بسیاری از کمپانیهای نفتی خارجی، کارمندان خودرا از جنوب عراق و بصره اخراج نموده اند. وزیر نفت فعلی عراق، جبار اللعیبی، کسیکه گروه پنج نفره وزیران را برای ارزیابی مشکلات جنوب هدایت میکند، با رهبران معترضین نشسته و بانها تعهد داده است که دولت عراق در دادن خدمات به شهروندان جنوب تسهیلات جدیدی را امکان پذیر ساخته و در بصره و این مناطق سرمایه گذاری خواهد کرد تا بمشکلات بیکاری پاسخ دهد. اما این تظاهرات با دو پدیده جدید در صحنه سیاست عراق و تاریخ ناارامیهای این کشور روبرو بوده است. اول، رهبران مذهبی، سیاسی و دولت عراق بر مشکلات مردم اذعان نموده و راهکارهایی را برای حل مشکلات کشور ارائه نموده اند. دولت عراق معترضین را وابسته به خارج ندانسته و حق اعتراض را برای شهروندان خود بطور کامل برسمیت شناخته است.
روحانیون خارج از حلقه قدرت، نظیر ایتالله سیستانی از مردم جنوب و بصره بطور رسمی و علنی حمایت نموده اند. انها نیز بر حق اعتراضات مردم صحه شرعی و دینی گذاشته اند. دوم، این اولین باریست که بخشهای شیعه نشین عراق دست به تظاهرات وسیع ضد دولتی زده اند. در گذشته تظاهرات شیعی زمانی حول و حوش بخش سنی این کشور، دخالت نظامی امریکا و مشکلات عدیده دیگری شکل میگرفته است. اما اینبار، شیعیان عراق مشکلات کشور را در اثر نا کارامدی و فساد یک دولت با اکثریت شیعی دانسته و در اعتراضات خود خواهان خروج همه نیروهای خارجی، خصوصا ایران، از عراق شده اند. بصره مکانیست که زمانی طراحان جنگ در مقابله با دخالت نظامی و جنگ صدام حسین بر علیه ایران، میخواستند تسخیر کنند. امروز شیعیان جنوب با پاره کردن عکسهای رهبران ایران میخواهند به عمر نفوذ ایران در این کشور خاتمه دهند.
سیاست های ماجراجویانه ایران در خاورمیانه دارد پس از چهل سال میوه های خودرا یکی پس از دیگری در صحنه سیاست خاورمیانه عرضه میکند. بلحاظ محبوبیت در بین مردم عرب زبان کشور های مجاور، ایران در حال حاضر با امریکا و اسراییل رقابت می کند.