دوشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۷

عباس امیرانتظام سخنگوی دولت بازرگان درگذشت

منتشر شده در: .

عباس امیرانتظام سخنگوی دولت موقت و معاون مهندس بازرگان درگذشت.
به گزارش سحام امیرانتظام قدیمی ترین زندانی سیاسی پس از انقلاب است که در سن ۸۵ سالگی دارفانی را وداع گفت.
این چهره سیاسی بعد از تسخیر سفارت آمریکا، بازداشت و محاکمه شد که ابتدا به اعدام اما پس از رایزنی های مهندس بازرگان حکم او به حبس ابد تغییر یافت.
قاضی دادگاه او محمدی گیلانی بود که چند سال پیش فوت شد. امیرانتظام هنگامی که قاضی دادگاه بر بستر بیماری افتاده بود از او عیادت کرد.
این عضو جبهه ملی در طول سالهای گذشته بارها تاکید کرده بود اتهام جاسوسی علیه او واهی بوده و او قربانی انتقام از دولت موقت شده است.
بازداشت کنندگان او هیچ سند قابل اتکایی مبنی بر جاسوس بودن امیرانتظام ارائه نکردند. برخی از چهره های سیاسی که در تسخیر سفارت نقش داشتند یا از او عذرخواهی کردند یا اقرار کردند حکم صادر شده علیه او تناسبی با اتهام نداشته است.
ابراهیم اصغرزاده از معدود تسخیرکنندگانی بود که بعد از ۳۵ سال از وقوع تسخیر سفارت به عیادت او رفت.
امیرانتظام در سالهای اخیر از بیماری رنج می برد. او در مصاحبه های خود بارها رنج زندان و رفتار نامناسب زندانبانان را روایت کرد.