پنج شنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۸

خاتمی درست سخن نگفت

منتشر شده در: .

تقی رحمانی:

خاتمی درست سخن نگفت.
سخنان خاتمی را بسیاری موضع گیری درست وی در مورد حصر دانستند که عاقبت به سخن امده است؟
اما به نظر بنده این سخنان نادرست و در شرایط بدی خطاب به روحانی زده است.
روحانی تحت فشار راست برای فیلتر کردن تلگرام است. شخصیت روحانی هم به شکلی است که با این لحن به طرف راست بیشتر می چرخد.آیا خاتمی به جدا کردن سفره خود از روحانی رسیده است به نظر چنین نمی رسد.

حال سخنان خاتمی را تحلیل کنیم.
بروید مسئله حصر را حل کنید. رهبری هم می خواهد مسئله حل شود.خطاب هم به روحانی به عنوان وعده دهنده رفع حصر است.
خاتمی  در این سخنان فقط توصیه دستوری کرده است و نه اقدامی نه رفتاری موثری می تواند داشته باشد، تازه با این سخنان بر عصبانیت رهبری نظام می افزاید.
فراموش نکنید که خاتمی به روحانی هم هشدار می دهد که مسول رفع حصر هستی. اما می دانیم که رهبری نظام مخالف رفع حصر است.خاتمی در حقیقت  دل رهبری را به دست نمی آورد ،اما روحانی را آزار می دهد.

دراین باره چند  سناریو متصور است:
– رفع حصر بشود با محدودیت برای این ۳ تن که مصاحبه نکنند، موضع نگیرند  و به زندگی شخصی و علمی بپردازند.همراه با توبه نامه غیر علنی،توبه ای که هر وقت کاری کردند منتشر شود.
– رفع حصر بشود این ۳ تن توبه علنی کنند . بعد هم کاری انجام ندهند. این میل رهبری است.
شاید خاتمی راه حل اول را توصیه می کند تا این مسئله حل شود. اما چرا چنین می کند خاتمی نشان داده است که در چهار چوب ضوابط حکومت حتی قانونی نباشد حاضر است فعالیت کند.
خاتمی فکر می کند که در بزنگاهی سخت با همین مقدار ازادی عمل محدود می تواند نظام و مردم را کمک یا نجات دهد. اگر این ۳ تن هم از حصر بیرون بیایند می توانند او را یاری کنند.
مطابق این تحلیل خاتمی خواستار رفع حصر است که این ۳ تن هم ساکت شوند یا مراعات کنند. این دیدگاه خاتمی است که قابل نقد و بررسی است.
موسوی و کروبی و رهنورد روحیه و رویه خاتمی را ندارند؟
خاتمی در حصر نبوده که بیرون آید و بعد ساکت شود. این سکوت معنی دار و یاس آور می شود؟
موسوی جنگنده نیست اما مقاوم است. کروبی هجومی است.
با توجه به توقع رهبری نظام و روحیه این ۳ تن و توقع مردم و موقعیت روحانی به نظر می رسد خاتمی سخن درستی نگفت.