شنبه, ۳۱ شهریور , ۱۳۹۷

آقای خاتمی،رهبری می خواهد مسئله حصر حل شود؟

منتشر شده در: .

تقی رحمانی فعال ملی مذهبی در کانال تلگرامی با نقد سخنان سیدمحمد خااتمی رئیس جمهور سابق ایران نوشت:

آقای خاتمی،رهبری می خواهد مسئله حصر حل شود؟

دراین روایت خاتمی خلطی صورت گرفته است.
خاتمی می داند مانع رفع حصر رهبری است.
با روایت خاتمی روحانی کم کاری کرده است؟
می دانیم که روحانی برای این که پنجه در پنجه رهبری نشود روی مسئله حصر کوتاه آمده است.چرا خاتمی روایت را درست نمی گوید؟
اقای خاتمی نقد روحانی سر جای خود اما با وارونه کردن قضیه حصر مشکل حل نمی شود.
شما می گویید که رهبری نظام می خواهد حصر حل شود اما چگونه حل شود.رهبری توبه می خواهد حصریان توبه نمی کنند.بگذارید هم نکنند.شما به سبک رهبری نظام رفع حصر می خواهید؟به گمانم چنین نمی خواهید.
ما از شما مقاومت خواستیم نکردید، همه ما هزینه هم دادیم.
اگر چه جامعه مدنی ما به رفع حصر بیشتر از اصلاح طلبان نیاز دارد، اما رفع حصر شکلش مهم است.رفع حصر با رفع بعضی از محدودیت ها فرق دارد.
آقای خاتمی روحانی را نقد کنید.جدی هم قد کنید. از جمله در سیاست های اقتصادی و امنیتی و غیره.اما فراموش نکنید عدم سنت مقاومت قانونی در برابر بی قانونی از شما برای روحانی به یادگار مانده است.
ولی مهمتر مسولیت اعمال فراکسیون امید در مجلس و شورای شهر به گردن شما و همه ما هست؟