سه شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۷

۲۲ بهمن در مصادره هیچ جناحی نیست

منتشر شده در: .

ابوالفضل فاتح

۲۲ بهمن از روز های خداوند، موهبت الهی و  منت  بی چون و چرای باریتعالی به ملت ما بود. مضامینی که امام عظیم الشان برای این روز عزیز به کار برده اند فراتر از درک امثال من است:  بیست و دو بهمن سرآغاز پیروزی ملت ایران بر مستکبران و غارتگران، سرآغاز برچیده شدن دستگاه ستمگری طاغوتیان، سرآغاز حکومت الله بر جهان، سرآغاز برافراشته شدن پرچم عدالت اسلامی و بیداری مستضعفان،  جلوه‌ای از نورافشانی و وعده قرآن کریم و نمونه ای از دگرگونی که چه بسا، در مشرق زمین و سپس در مغرب و اقطار عالم تحقق یابد.  تا جایی که امیدوارانه  فرمودند: می‌توان گفت خورشید درخشان ۲۲ بهمن به نصف النهار آمال و آرمانهای بزرگ اسلامی نزدیک می‌شود

بی تردید انقلاب شکوهمند اسلامی ما دستاوردهای عظیمی داشته است و در این حال حقیقت آن است که امروز از آن تعابیر بلند فاصله بسیار گرفته ایم و هنوز عدالت اسلامی  در افق های دور دست ما نیز قرار ندارد. جباریت، ستم، غارتگری بیت المال، تبعیض و فقر همچنان یک معضل اساسی است و رسیدن به نصف النهار آمال و آرمانهای بزرگ اسلامی در حد یک آرزوست چه رسد سخن از حکومت الله بر زمین .

 ملت شریف ایران همه ی توش و توان خود را برای صیانت از انقلاب عظیم و عزیز خود و نظام جمهوری اسلامی به کار بسته و تمامیت کشور را تضمین کرده است.  طبیعتا آنان که در این چهل سال مسئولیت داشته اند بیش از همه در برابر کاستی ها و ناروایی ها مسئولند. غفلت ها و انحرافات، هزینه های جبران ناپذیری را به اسلام و ایران وارد ساخته  و بیش از همه مدعیان متحجر و مدیران ناکارآمد و فساد افسار گسیخته چهره ایران و انقلاب را مخدوش کرده است. با این همه هیچگاه باب های امید و اصلاح بسته نیست و تاریخ ایران پر از رویش ها و بازگشت ها ی درخشان است. در این مسیر نیازمند عزم و همت همگانی، باور به توانایی ملی،  و تواضع همه مسئولان روحانی و غیر روحانی برای پذیرش کوتاهی ها و خطاهای دهه های گذشته است.

فرصت راهپیمایی ۲۲ بهمن در پیش است. همه ما همچون همه سال های گذشته،  هر جا که هستیم در  این مناسبت فرخنده مشارکت می کنیم، چرا که سنت حسنه مناسبت ۲۲ بهمن یک جشن مذهبی و ملی و فرصتی برای یادآوری ارزش های بنیادی انقلاب و گرامی داشت فداکاری شهیدان و تمرین وحدت و همراهی ملی و تجدید عزم برای جبران کاستی ها و تصحیح خطاها ست.

با آنکه  ذات ۲۲ بهمن فارغ از مناقشات سیاسی جناحی و کینه ورزی های سیاسی رایج است و وقتی به طبیعت آن نزدیکتر می شویم که همچون حرم امن ، همه بتوانند بدون محدودیت و تعریض در آن حاضر شوند،  متاسفانه مکررا دیده می شود که برخی جریانات متحجر و عبوس که تریبونهای فراوانی را هم در دست دارند و پیوسته مشغول اختلاف افکنی در میان ملت و از عوامل کاستی ها و انحرافات در کشور هستند، از این فرصت ملی و معنوی برای اهداف حزبی و کوته بینانه سیاسی خود بهره گرفته و آن را مصادره به مطلوب می کنند، غافل از آن که مردم برای گرامیداشت اصل انقلاب اسلامی و صدها هزار شهیدی که برای استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی واقعی جان خود را فدا کردند، به صحنه می آیند نه حمایت از سیاه کاری های این و آن، و آنها حق ندارند حمایت از آرمان ها و اصل انقلاب را  به معنی پذیرش اشتباهات، ناروایی ها و حمایت از خود تلقی کنند.