سه شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۷

اصلاح طلبی در سه قالب

منتشر شده در: .

تقی رحمانی:

اصلاح طلبی روشی ،برای اصلاح ساختار است
گاهی آدمی در رقابت با رقیب همانند او می شود اما توجه نمی کند که تغییر کرده است در این صورت رقابت هم بی معنی می شود چرا که همانند رقیب شده است.
اصلاح طلبان هم باید خود را اصلاح کنند چرا که به رقیب شباهت زیادی پیدا کرده اند.
اصلاح طلبان را باید جامعه مدنی با حضورش اصلاح کند.
اصلاح طلبان به معیاری بیرون از خود برای سنجش اصلاحات نیاز دارند.
چرا که هر کاری که ایشان می کنند شاخصه اصلاح طلبی نیست.
پیشنهاد می شود بازرگان و رفتارش یکی از شاخص های سنجش اصلاح طلبی شود.
پیشنهاد می شود موسوی و کروبی بیرون از حکومت به عنوان تداعی کننده اصلاح طلبی ساختاری وارد سخن با اصلاح طلبان شوند.
پیشنهاد می شود که اصلاح طلبی روشی جامعه مدنی محور در کسوت چهره ها و نهاد ها ،اصلاح طلبی را با صدای بلند به اصلاح طلبان گوشزد کنند.
مثلا گفتگوی ملی به معنی گفتگو دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب نیست. که اصلاح طلبان مدام تکرار می کنند.قابل توجه فراکسیون امید . این فراکسیون می تواند بگوید دو جناح با هم حرف بزنیم .نام این گفتگو گفتگوی ملی نیست. آدرس غلط ندهند.
مثلا این تحلیل که می گوید دو جناح وجود دارد ایران بماند یا ایران برود نابودی ایران، صف بندی سیاسی مناسبی به جای اصلاح طلب و اصول گرا نیست. چرا که ایران نباید اسقاط شود.اصلاح طلبان با این روند و نگرش در راه اسقاط ایران شریک می شوند.
این صف بندی انتخاباتی مانند برجامی و ضد برجامی این صف بندی صف بندی پایداری نیست.
اصلاح طلبان داخل نظام باید اصلاح شوند،نه؟
می شود از ۳ جریان اصلاح طلبی سخن گفت ۱- اصلاح طلب بورکرات به رهبری روحانی و کار گزاران ۲- اصلاح طلب دولت محور به رهبری خاتمی و مشارکتی ها ۳- اصلاح طلب جامعه محور که موسوی و کروبی و رهنورد می تواند محور آن باشند.