سه شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۷

درخواست اعاده دادرسی رضاآقاخانی فعال ملی مذهبی رد شد

منتشر شده در: .

شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی رضا آقاخانی فعال ملی مذهبی را رد کرد.

به کزارش سایت  ملی مذهبی این عضو شورای فعالان ملی مذهبی که از آبان ماه امسال در زندان به سر می برد اخیرا درخواست مجددی را به دیوان عالی کشور ارایه کرد که این درخواست باز هم رد شده است.

رضا آقاخانی به سه سال حبس محکوم شده بود.

حکم  زندان این عضو شورای فعالان ملی مذهبی در مرداد ماه ۱۳۹۴  با وجود بررسی  در دیوان عالی کشور  سرانجام تایید شد.

به گزارش سایت ملی مذهبی پیش از بررسی مجدد این پرونده  شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور در اعاده دادرسی،  اتهام اقدام علیه امنیت ملی را رد  و آن را وارد ندانست.  با وجود اینکه این اتهام اثبات نشد،  سه سال حبس این فعال سیاسی در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب اسلامی تایید شد.

رضا آقا خانی پیش از این سوی شعبه ۱۵  دادگاه انقلاب به دلیل عضویت درآنچه که دادگاه ” گروهک غیر قانونی ملی مذهبی” نامیده و همچنین اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی محکوم شده بود که این حکم سه سال زندان از سوی شعبه ۳۴  دادگاه تجدید نظرهم تایید شد.

این  فعال با سابقه ملی-مذهبی ایران  خرداد ماه  سال ۹۲ به مدت ۴۵ روز به صورت موقت بازداشت شده بود. وی همچنین در سال های شصت نیز چند سال حبس  را به خاطر فعالیت های سیاسی اش تحمل کرده است.