جمعه, ۱ تیر , ۱۳۹۷

حسین کروبی: از ناحیه مردم ما کوتاهی ندیدیم انتظار ما از خواص است

منتشر شده در: .

 

🔺اوایل دولت آقای روحانی که رأی آورده بودند، با فرزندان آقای موسوی پیش آقای هاشمی رفتیم. به ایشان گفتیم دولت و وزیر اطلاعات که به شما نزدیک هستند، شما سفارشی کنید که آقای کروبی را از منزل اطلاعات به منزل خودشان در جماران بیاورند زیرا وضع ایشان در منزل وزارت خیلی بد بود. آقای هاشمی گفتند من طبق سوابق انقلابیم که در زندان دارم، این چیزی که شما دو خانواده از وضعیت محصورین می گویید یک زندان انفرادی است و اصلاَ این حصر نمی تواند باشد، و همان موقع هم خبر دیدار را منتشر کردم.

🔺اوایل حصر بود که آقای احمد منتظری به منزل مادرم آمدند که با ما ملاقات کنند، وقتی شرایط حصر را هم برای آقای منتظری گفتم، ایشان گفتند قضیه حصر آقای منتظری کاملاً حصر بود، به این معنی که از روز اول کلیه اقوام، فرزندان و بصورت بسیار محدود برای برخی دوستان ملاقات آزاد بود. شرایطی را که از حصر آقای کروبی گفتیم، ایشان گفتند این وضعیت اسمش حصر نیست و بلکه زندان انفرادی است.

🔺از روزی که حصر صورت گرفت پویش رفع حصر از ناحیه مردم شروع شد، یعنی دیدیم که مردم از روز اول در قضیه حصر حساس هستند و در فضای مجازی با جدیت این قضیه را دنبال می کنند. یکی از مقامات بالای دولت به خودم گفتند در سفرهای انتخاباتی که آقای روحانی داشتند، برای ما واقعاَ جای تعجب بود که می دیدیم خواسته اولیه مردم، قضیه رفع حصر است.

🔺در واقع از ناحیه مردم ما کوتاهی ندیدیم و الان هم خیلی با حساسیت در فضای مجازی و همچنین سفرهای انتخاباتی آقای روحانی نشان دادند، اما آن چیزی که باید در پویش رفع حصر صورت گیرد احساس مسولیت از ناحیه خواص جامعه می باشد. یعنی اینکه علما، روشنفکران، سیاسیون فقط در اتاق دربسته ننشینند و معترض به این وضع باشند و محکوم کنند، حداقل کاری که می توانند انجام دهند این است که اعلام موضع علنی انجام دهند و از حاکمیت بخواهند دادگاه علنی رهبران وقایع اعتراضی انتخابات سال ۸۸ را برگزار کنند و حاکمیت به این بلا تکلیفی خاتمه دهد.

🔺شش سال و نیم از این حصر گذشته است و حاکمیت هر تهمت و افترایی خواسته به رهبران اعتراضات سال ۸۸ زده و اجازه هیچ دفاعی را به آنها نداده است. واقعاَ به این سه نفر دارد ظلم می شود و محدودیت های غیرقانونی و غیراسلامی ادامه دارد.

🔺 در پایان لازم است از شخصیت های سیاسی و فرهنگی که در این شش سال و نیم نگذاشتند حصر فراموش شود تشکر کنم./ انتخاب‌خبر