سه شنبه, ۲۶ تیر , ۱۳۹۷

حضور تعدادی از فعالان سیاسی در بیمارستان رجایی برای عیادت از مهدی کروبی

منتشر شده در: .

در ادامه دیدار فعالان سیاسی و مدنی  بهزاد نبوى، محسن میردامادى، رضا خاتمى، محسن امین زاده، محمدامین هادوى، ابوالفضل قدیانى، عبدالله مومنى، اسدى زیدآبادى و میرزا ابوطالبى در بیمارستان رجایی حاضر  و با خانواده مهدى کروبى دیدار کردند.