سه شنبه, ۲۶ تیر , ۱۳۹۷

دیدار همسر مرحوم احمد خمینی و همسر یاسر خمینی با فاطمه کروبى در بیمارستان محل بسترى شیخ مهدی کروبی 

منتشر شده در: .

دیدار همسر مرحوم احمد خمینی و همسر یاسر خمینی با فاطمه کروبى در بیمارستان محل بسترى شیخ مهدی کروبی