دوشنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۷

عدم فراهم شدن امکان شرکت مهدی کروبی در انتخابات علیرغم درخواست قبلی تا ساعت ۱۹

منتشر شده در: .

محمدحسین کروبی، فرزند مهدی کروبی به سحام گفت که علی رغم درخواست پدرش برای صندوق سیار جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر تهران، هنوز این صندوق تا این ساعت (۷شب) به محل حصر ارسال نشده است.
شایان ذکر است که در انتخابات اسفند ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی نیز مهدی کروبی برای شرکت در انتخابات اعلام آمادگی کرده بود، لیکن با کارشکنی دادستانی، صندوق رای در ساعت ۱ و نیم بامداد به محل حصر رسید. با توجه به پایان مهلت رای گیری، علی رغم اصرار مسئولین رای گیری، مهدی کروبی با توجه به غیرقانونی بودن رای دادن پس از ساعت ۱۲ بامداد، از رای دادن اجتناب کرد.

محمدحسین کروبی ابراز امیدواری کرد که طی ساعت های باقی مانده تا پایان انتخابات، امکان رای دادن پدرش در محل حصر فراهم گردد.