یکشنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۷

پروانه مافی: کوزه‌ صبر مردم خوزستان را لبریز نکنیم

منتشر شده در: .

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: بعید می‌دانم فرد منصفی پیدا شود و ادعا کند که داده‌ها و ستاده‌های سیستم از اهالیِ خوزستان، برابر بوده است.

پروانه مافی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره مشکلات اخیر خوزستان و  بحران قطعی آب و برق مردم این منطقه گفت: معتقدم به مسائل خوزستان از دو بُعد متفاوت اما مکمّل باید نگریست. بُعد نخست، پدیده‌های اولیه مانند گرد و غبار، خشکیِ تالاب‌ها، بحران های زیست محیطیِ ناشی از سد سازی، قطع آب و برق و مواردی از این دست هستند که همگی ملموس، روشن و قابل مشاهده توسط عموم مردم اند.

نماینده مردم تهران ادامه داد:‌ بُعد دوم، اثرات تَبعیِ ناشی از وقوع پدیده‌های اولیه است که متأسفانه به دلیل ناملموس و غیر قابل مشاهده بودن، زمانی متوجه آنها می‌شویم که بحران رخ داده و شرایط مدیریتِ آن صرفاً به پس از وقوع بحران معطوف می شود. ابعاد اولیّه و ثانویه این مسائل چنانچه به عنوان یک مجموعه و یک کُلِّ در هم تنیده دیده نشود، خروجیِ اقدامات مدیریتی جهت حلّ و فصل آن ها، کاراییِ لازم را نخواهد داشت.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه بعید می‌دانم فرد منصفی پیدا شود و ادعا کند که داده‌ها و ستاده‌های سیستم از اهالیِ خوزستان، برابر بوده است،اظهار کرد:‌ اهالیِ خوزستان در زمان جنگ، صف اول دفاع از تمامیت ارضیِ کشور را تشکیل دادند. درآمدِ اصلی کشور در حوزه نفت را تأمین کرده‌اند. خاک حاصلخیز خود را در جهت رشد بخش کشاورزی به کار بسته‌اند و بنادرِ خود را جهت مبادله کالا با سایر کشورها به فعالترین بنادر کشور تبدیل کرده‌اند. با این وجود و در قبال این همه آورده، گردوغبارِ دائمی، خشک‌شدنِ تالاب‌ها، مسائل زیست محیطی دیگر و این اواخر هم قطعیِ سراسریِ آب و برق را به عنوان ستاده از سیستم دریافت کرده‌اند.

او درباره اینکه دستگاه‌های مسئول چه اقدامات فوری برای اتفاقات اخیر خوزستان باید انجام دهند، گفت: فارغ از وظایفی که در حوزه مدیریتِ سوانح طبیعی باید انجام شود، معتقدم مجلس و کمیسیون شوراها و امور داخلی باید با همکاری سایر دستگاه‌های ذی ربط در دولت و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی، اقدامات مطالعاتی و سنجش شرایط موجود را در جهت تضمین امنیت داخلی و پیش از وقوع هرگونه مسئله‌ای انجام دهند، اگرچه باید بسیار پیش از این صورت می پذیرفت.