یکشنبه, ۵ خرداد , ۱۳۹۸

متحصنین در زندان رجائی شهر: ضاربان ما نیز به نوعی قربانیان ظلم و بی عدالتی نظام قضا هستند

منتشر شده در: .

Behzad-Arabgol-sahamenws-saeid-حال عمومی سعید رضوی فَقِیه یکی از مضروبان حادثه زندان رجائی شهر به دلیل عدم دسترسی به داروهای حیاتی خود در سومین روز اعتصاب غذا و تحصن پنج زندانی سیاسی ، بسیار نامساعد إعلام شده است .
به گزارش سحام٬ در اطلاعیه متحصنین به مناسبت ادامه اعتصاب أمده است : طی روزهای اخیر و پس از این ماجرا، فعالان سیاسی اجتماعی و زندانیان سیاسی سابق زندان رجایی شهر و اوین ضمن همدردی با اعتصاب غذا گنندگان از آنها خواسته اند تا نام ضاربان خود را افشا کنند.
اعتصاب کنندگان در این اطلاعیه با رد این درخواست ، تاکید کرده اند که اعتراض آنها أساسا متوجه ضاربان نیست بلکه آنها مدیریت سازمان زندانها و زندان رجایی شهر را به واسطه ایجاد نا امنی وتحمیل فشارهای متعدد بر زندانیان سیاسی عقیدتی و سو استفاده از ضعف های برخی زندانیان مورد اعتراض قرار داده اند.
متحصنین تاکید دارند که حتی ضاربان آنان نیز خود به نوعی قربانیان ظلم و بی عدالتی نظام قضا از یک سو ومدیریت غیر اخلاقی و ابزار انگارانه زندان از سوی دیگر هستند.
در اطلاعیه متحصنین به اعتراض و اخراج برخی از زندانیان همراه با نماینده اطلاعات در بند ٣۵٠ در وقائع ٩ دی ١٣٩٢ اشاره شده و آمده است : اگر زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین ناچار شدند برای حفظ و تامین امنیت جسمی و روانی خود و در اعتراض به تهدیدات و تحرکات عده ای از همکاران سابق دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی که به جرم جاسوسی به آنجا منتقل شده بودند ،دست به اعتراض زنند و خواستار اخراج آنان از بند ۳۵۰گردند ،زندانیان اعتصابی رجایی شهر نیز جز تامین امنیت و آرامش در سالن۱۲بند ۴ خواسته دیگری ندارند.
متحصنین در اطلاعیه خود تاکید می کنند : مدیریت زندان با حمایت ،پشتیبانی و تحریک برخی زندانیان دارای نقطه ضعف و بریده و تطمیع آنها ، تلاش دارند تا با نا امن کردن غیر رسمی فضای بند سیاسی ، فشار بر آنها را تشدید و به این روش بند سیاسی زندان را مدیریت کند .
بر این أساس متحصنین اعلام کرده اند ضمن احترام به همراهانی که خواستار افشای نام خاطیان هستند ، بر اساس منطق حفظ ابروی خانواده بیگناه ضاربان ، از افشای نام انان عذر خواسته و هرگز اعتراض منطقی خود را به رفتار زشت و غیر قابل دفاع دو یا چند زندانی یا کشمکش های شخصی تقلیل نمیدهند.
در اطلاعیه متحصنین تاکید شده است : ما خواستار توقف رویه های جاری مدیریت زندان و تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم ،آشکار و پنهان علیه جسم و روان و امنیت زندانیان سیاسی هستیم .

جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجائی شهر کرج از سه روز پیش با إعلام اعتصاب غذا نسبت به تحرکات مدیریت زندان رجائی و ازاد گذاشتن دست برخی از زندانیان در تهدید و آزار زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده اند .
سعید رضوی فقیه ،سعید مدنی،جعفر اقدامی، بهزاد عربگل و کامران ایازی با اعلام اعتصاب غذای نامحدود خواستار تأمین امنیت زندانیان سیاسی و عقیدتی شده اند.
با توجه به دو عمل جراحی قلب و گزارش های پزشکی قانونی مبنی بر بحرانی بودن و وخامت حال رضوی فَقِیه وهمچنین تهیه نشدن داروهای تجویز شده برای وی ، مخاطرات بیشتری او را تهدید می کند.