چهارشنبه, ۷ خرداد , ۱۳۹۹

ادامه تحصن زندانیان سیاسی در زندان رجائی شهر

منتشر شده در: .

اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی سالن ١٢ بند ۴ زندان رحایی شهر در اعتراض به بی توجهی زندانبانان به تهدید و ضرب و شتم انان توسط عده ای از زندانیان مورد حمایت مدیریت و حفاظت زندان برای دومین روز ، ادامه یافت.
به گزارش سحام٬ روز شنبه تصاویری از ضرب و شتم دکتر سعید مدنی جامعه شناس و دکتر سعید رضوی فَقِیه ، روزنامه نگار منتشر شد که مورد اصابت ضربات چاقو و چماق قرار گرفته بودند.
در حالیکه بِنَا بر عرف جاری در درگیری های زندان ، بلافاصله پس از وقوع درگیری ، طرفین درگیری در اقدامی تأدیبی به انفرادی منتقل می شوند ، ٢۴ ساعت پس از این درگیری منجر به جرح و ۴٨ ساعت پس از آغاز درگیری ها ، هنوز هیچ اقدامی از سوی مسولان زندان و مقامات دادستانی برای رسیدگی به موضوع صورت نگرفته است .

Madani-razavi-faghih

گزارش ها حاکیست ، اقدامات تحریک أمیز ضاربان از روز گذشته ادامه داشته و بیم ان می رود که درگیری های جدیدی در زندان رجائی شهر صورت گیرد .
در پی درگیری روز شنبه ، مضروبان ( سعید مدنی و سعید رضوی فَقِیه ) به همراه دکتر کامران ایازی، جعفر اقدامی و بهزاد عربگل دست به اعتصاب غذا زده و خواستار اخراج ضاربان شده اند .
ضاربان در موارد متعدد تلاش کرده اند تا با تحریک تحصن کنندگان ، درگیری إیجاد کرده و این موضوع موجب إیجاد فضای رعب و وحشت شده است .
همچنین در حالی که انتظار میرفت افراد مضروب به ویژه اقایان سعید مدنی و سعید رضوی فقیه به پزشک قانونی اعزام تا آثار جراحات وارده ثبت و ضبط گردد،تا این لحظه مدیریت زندان در این زمینه اقدامی انجام نداده است.
سعید مدنی ،سعید رضوی فقیه،کامران ایازی،بهزاد عربگل و جعفر اقدامی تاکید کرده اند تا انتقال قطعی ضاربان از سالن ۱۲ بند۴ و تامین امنیت شان به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.
گزارش شده است حال عمومی ، سعید رضوی فقیه که اخیرا و در دو نوبت اقدام به عمل جراحی قلب کرده ، با توجه به عدم تحویل داروهای مورد نیازش توسط مسئولان زندان نا مساعد شده است.