یکشنبه, ۱۵ تیر , ۱۳۹۹

دنیای بسته؛ کتاب جدید عمادالدین باقی

منتشر شده در: .

emad-Baghi-Donyaye-baste-Sahamnewsکتابی جدید از عمادالدین باقی پس از ۱۰ سال منتشر شد.

«دنیای بسته» کتابی است که اخیرا نشر سرایی از عمادالدین باقی محقق و پژوهشگر ایرانی که در حوزه حقوق بشر فعالیت می کند، منتشر کرده است.

کتاب به جامعه شناسی زندان می پردازد و به واکاوی و روانشناسی زندانی از درون نگاه می کند. کتاب در ۶ بخش تنظیم شده است.نویسنده در بخش اول به زندانوارگی پرداخته و تاکید کرده است که زندان ملموس ترین و عریان ترین پدیده انسانی و انسانشناختی است برای کسانی که از درون با آن سروکار دارند. عمادالدین باقی در بخش دوم کتاب «جامعه بسته و قربانیان» را مورد توجه قرار داده و نوشته است: هرچه محیط بسته تر و کوچک تر و جهان ما محدودتر شود ناخودآگاه جهان بینی انسان هم کوچک تر خواهد شد. یک جامعه بسته نیز افرادش مانند برکه هستند. وقتی به جامعه بزرگتر متصل می شوند که درآن موج و حرکت و انتقال است، روح و روانشان بازتر می شود. زندانی در جامعه بسته که جهان بینی اش را محدود و افق نگاهش را کوتاه می سازد کارهایی انجام می دهد که دچار زوال عقلی نشود.
به نوشته سایت جماران٬ نویسنده در بخش سوم از زوایای مختلف به «رفتار شناسی و روانشناسی اجتماعی و فردی در زندان» می پردازد و از یک سو از پاردوکس های روحی زندانی سخن می گوید و از دیگر سو به خواب هایی که زندانی می بیند و تحت تاثیر آنها قرار می گیرد اشاره می کند.در فصل دیگری نیز علل منابع تنش را در زندان واکاوی می کند ، عنوان بخش چهارم کتاب «زندانبانی» است.او از دریچه ذهن زندانبان به زندان و زندانی نگاه می کند و به این پرسش می رسد که چرا زندانبان ها لاجوردی را دوست دارند. عمادالدین باقی این موضوع را یکی از رازو مرزهای زندان می داند. بخش پنج کتاب نیم نگاهی جامعه شناختی و روانشناختی به جرم و مجازات است. باقی قدرت جامعه، مهارت های تازه و تحلیل شهودی کارآمدی زندان را بررسی می کند و در بخش ششم و پایانی کتاب به بررسی «پایان زندان» می پردازد دو خروج از زندان را مورد واکاوی قرار می دهد. اول خروج رفتاری و سپس خارج شدن از زندان. نویسنده کتاب دنیای بسته تاکید می کند : «خروج اول به معنای خارج شدن از قاعده عادی رفتار است، به معنای قیام و شورش و طغیان کردن است. خروج دوم به معنای خارج شدن زندانی از زندان است و این دو نوع خروج پیوندی عمیق با همدیگر دارند. در اغلب زندان های دنیا مرکزی به نام مرکز مراقبت های پس از خروج از زندان وجود دارد اما وقتی که به خود دوره زندان و شرایط زندانی و حقوق او توجه نمی شود چگونه می توان انتظار داشت به شرایط و به حقوق او پس از آزاد شدن توجه شود.

 

شناسنامه کتاب

نام کتاب دنیای بسته
نویسنده عمادالدین باقی
ناشر سرایی
چاپ اول ۱۳۹۴
قیمت

۱۹ هزارتومان

تعداد صفحات ۳۳۹ صفحه